KPSS Coğrafya ders notları…………….KPSS COĞRAFYA DERS NOTLARI

………………………………………….TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK

Hayvancılık Teknikleri: Değerli arkadaşlar gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri  teknikle yürütülmektedir.

………………………………………..……Hayvancılık Teknikleri

1.Mera Hayvancılığı…………………………………………………………..….2.Besi ve Ahır Hayvancılığı

…………………………………………………Hayvancılığı Geliştirme Yolları

Değerli Arkadaşlar..!! Türkiye’de hayvan sayısı 50 milyondan fazla olup, sayı bakımından Avrupa’da

ilk sıralarda yer alır. Ancak tarımsal verim istenilen düzeyde değildir. Bundan dolayı hayvancılıkta

şunlar yapılmalıdır:

-Yerli ırkların iyileştirilmesi (soy ıslahı)

-Çayır ve meraların ıslah edilmesi

-Ahır ve besi hayvancılığına önem verilmesi

-Erken kesimin önüne geçilmesi

-Yem üretimine ağırlık verilmeli

-Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi

-Destek ve kredi olanaklarının artırılması

-Pazarlama imkânlarının gelişmesi önemlidir.

  • İyi cins hayvanların modern tesislerde yem ile

beslenmesidir.

  • Verimin yüksek olduğu bu teknikte yıllar arası

üretimde dalgalanma azdır.

  • Yoğun nüfuslanmış bölgeler ile şeker fabrikalarına

paralel gelişme göstermiştir.

  • Bitki örtüsüne bağlı yapılan hayvancılık

tekniğidir.

  • İklime bağlılığın fazla olduğu bu teknikte birim

hayvandan elde edilen verim düşüktür.

  • Mera hayvancılığında et süt üretiminde yıllar

arası dalgalanma fazladır.

…………….KPSS COĞRAFYA DERS NOTLARI

……..

Türkiye’de Başlıca Hayvan Türleri

Arkadaşlar önce sayılarla, sonra grafik ve açıklamalarla hayvan türlerine bir göz atalım:

………………Türkiye’de Hayvan Sayısı(2012 yılı TÜİK)

Koyun:27,425 milyon

Sığır:13,915milyon

Keçi:8,357milyon

Manda:500 Bin

1.Büyükbaş Hayvancılık: Sığır, manda, et, eşek, katır ve deve gibi hayvanlardır. Yaz yağışlarının

görüldüğü yerlerde ortaya çıkan çayırlara paralellik gösterir. Erzurum-Kars ve Doğu Karadeniz

Bölümü’nde yaygındır. En fazla yetişen büyük baş hayvan türü sığırdır. Suyu seven ve sınırlı sayıda

bulunan manda ise daha çok Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilir.

Değerli Arkadaşlar! Büyükbaş hayvan sayısı, küçükbaş hayvan sayısından daha az olmasına rağmen

et-süt verimi daha fazladırJ

2.Küçükbaş Hayvancılık: Hayvan varlığımızın büyük bir kısmını (%70) bunlar oluşturur. Step alanlarına

paralellik gösterdikleri için geniş alanlarda yetişir. Ankara ve çevresinde tiftik keçisi yetişirken, Toros

dağlarında kıl keçisieğimi sevdiği için yoğun yetiştirilir. Koyun ise (kıvırcık, dağlıç, sakız, merinos,

karaman) daha çok iç bölgelerde yetişir.Koyun en çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde ve il olarak ta

Van’da yetiştirilir.

Uyarı:Tüm hayvanlar içinde en fazla yetiştirilen tür koyundur.

3.Kümes Hayvancılığı: Yemle beslenip iklime bağımlılık azdır. Büyük kentlerin çevresinde yoğun bir

tüketici kitlenin bulunması, kümes hayvancılığını önemli bir sektör haline getirmiştir.

4.İpek Böcekçiliği:Dut yaprağıyla beslenip kozasından ipek elde edilir. Diyarbakır, Bursa-Gemlik,

Antalya, Denizli çevresinde üretimi yoğundur. Ancak suni ipek üretiminden dolayı önemini yitirmiştir.

5.Arıcılık:Bitki örtüsünün zengin ve çeşitli olduğu dağlık alanlarda üretimi yapılır. Bal üretimi en çok

Ege (Muğla), Ordu, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Hakkâri ve Bitlis civarında gerçekleşir. Besin değeri

fazla, pazarlanması ise kolaydır. Önemli bir kısmını ihraç ediyoruz.

Uyarı:Türkiye’deçiçek açmadönemleri farklı olduğundan dolayı gezgin arıcılık tarzı benimsenmiştir.

……………….KPSS COĞRAFYA DERS NOTLARI

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..Türkiye’de Balıkçılık

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve çok sayıda göl ve akarsu bulunmasına rağmen,

balıkçılık yeterince gelişmemiştir. O zaman arkadaşlar önce başlıca balıkçılık türlerini verip ondan

sonra balıkçılık ile ilgili sorunlara bakalım.

1.Kıyı (deniz) balıkçılığı: Türkiye’de çıkarılan su ürünlerinin % 90’ınından fazlası denizlerimize aittir.

Sanayinin gelişmemiş olması tarım alanlarının dar olmasından dolayı Karadeniz Bölgesi’nde balıkçılık

gelişmiştir. Türkiye’de denizlerden elde edilen deniz ürünlerinin %75’i Karadeniz Bölgesi’ne aittir.

Karadeniz’de en çok çıkarılan balık türü ise hamsidir. Kıyı balıkçılığında Karadeniz’den sonra Marmara

Bölgesi gelir. Boğazların balıkların göç yolları üzerinde bulunması oldukça önemlidir. Gelibolu,

Eceabat ve Lâpseki konumlarından dolayı balıkçılık için stratejik yerde bulunur.

Uyarı:Karadeniz’de 200 metreden sonra zehirli hidrojen-sülfür gazından dolayı balık yetişemezJ

2.Tatlı su balıkçılığı:Akarsu, göl ve barajlarda yapılan balıkçılık faaliyetidir. Eğirdir, Beyşehir, Çıldır,

İznik, Hazar, Atatürk ve Keban’da balıkçılık yapılır. Ancak istenilen düzeyde gelişmemiştir.

3.Kültür balıkçılığı:Tatlı veya tuzlu sularda insan kontrolünde yapılan balıkçılık türüdür. Ege kıyılarında

(kefal, çupra) Karadeniz’de (somon), Akdeniz’de (çupra) kültür balıkçılığı yapılır. Bu balıkçılık türü

gittikçe gelişme göstermektedir. Şimdi Türkiye’de balıkçılığı olumsuz etkileyen faktörleri şöyle

sıralayalım:

Uyarı:-Balık miktarının en fazla olduğu deniz= Karadeniz,

………..-Balık çeşidinin en fazla olduğu deniz= Akdeniz’dir.

………………………………………………………………Başarılar….

-Açık deniz (Okyanus) balıkçılığının yapılmayışı

-Zararlı avlanma teknikleri

-Soğuk hava depolarının eksikliği

-Teknolojik yetersizlikler

-Su kirliliğinin fazla olması

-Tarım ürünlerinin bol ve ucuz olması

-Halkın balık yeme alışkanlığının olmayışı balıkçılığı olumsuz

etkilemiştir.

İlgili Kategoriler

Coğrafya Ders NotlarıBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir