Klasik iktisadi görüş nedir?

Klasik İktisadi Görüş: Klasik iktisadın temelini Adam Smith atmıştır. Ekonominin sosyolojik bir yapı olduğunu ve “Herşey ekonomide dengededir, hiçbir müdahele yapılmamalıdır” demektedir ve bir görünmez el tarafından ekonominin idare edildiğini savunur. Bunun ardından Ricardo, Mill, Malthus ve Say isimli iktisatçılar Klasik Ekolü ortaya çıkarmışlardır. Ortaya konan sistemin temel çizgileri şöyledir:

– Ekonomiye hiçbir müdahele yapılmamalıdır,bırakınız yapsınlar,bırakınız geçsinler
– Ekonomiye devlet müdahele etmemelidir
– En önemli faaliyet arzdır.Her arz kendi talebini oluşturur
– Ekonomide dengeyi sağlama aracı faizlerdir
– Ekonomide arzın miktarı, fiyat mekanizmasına göre belirlenir

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.