Kısa ve uzun dönemde üretim

ÜRETİM

İnsanların ihtiyaçlarını dolaylı yada doğrudan karşılayacak mal ve hizmetleri oluşturma çabasıdır.

Firma: Üretimi gerçekleştiren ve bunların satışı konusunda karar veren ekonomik birimlerdir.

İmalat: Hammadde veya yarı mamüllerin üretim süreci sonunda şeklini değiştirerek yeni bir mamül elde edilmesi sürecidir.

Ürün : Üretim faktörlerinin üretim sürecine katılmasıyla elde edilen çıktıdır.

ÜRÜN FONKSİYONU (Q*) Belirli bir dönemde kullanılan alternatif girdi bileşimlerinin olası maksimum çıktı ile ilişkilendirilmesidir. 

Q* = f (L,K,T,k)
Sabit Girdi : Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdidir. (bira)

Değişken Girdi: Arzu edilen üretim düzeyine göre miktarı değişmeyen girdidir. (EMEK.HAMMADDE)

Kısa Dönem
: Üretim faktörlerinden sadece birinin değişmesine imkan tanıyan süredir.

Uzun Dönem: Kullanılan tüm girdilerin değiştirilebildiği süredir.
B) Kısa Dönem Üretim Kavramları

1- Toplam Fiziki Ürün ; (TPP) : Değişken girdi miktarının arttırılmasına bağlı olarak elde edilen çıktıdır.

2-Ortalama Fiziki Ürünü ; (APP) : Bir birim emek için elde edilen ürün miktarıdır.Emek verimliliğiyle anlatılmak istenen Ortalama Fiziki Üründür. APP = TPP/L

3-Marjinal Fiziki Ürün (MPP): Emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam ürün miktarında meydana getirdiği değişmedir. Bu kavrama aynı zamanda emeğin marjinal verimliliği de denir. (MP)
TOPLAM, ORTALAMA VE MARJİNAL FİZİKİ ÜRÜN İLİŞKİLERİ

TPP maksimumken MPP 0 dır. TPP artan miktarda artarken MPP artar. TPP azalan miktarda artarken MPP azalır. TPP azalırken MPP negatiftir. MPP eğrisi APP eğrisinin maksimum olduğu noktada keser.MPP = APP maks.MPP > APP ise ; APP artar MPP < APP ise ; APP azalır
AZALAN VERİMLER YASASI

Diğer üretim faktörleri sabitken bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarının arttırılması durumunda her ilave birimin sağladığı ürün miktarının azaldığını ifade eden ilişkidir.

C) Uzun Dönemde Üretim

Tüm girdi miktarlarını değişmesini ölçek ve ölçeğin verimi kavramlarını da beraberinde getirmektedir.

Ölçeğin verimi : Bütün üretim girdilerinin aynı oranda arttırılması durumunda ürün miktarının hangi oranda değişeceğini ifade eden ölçüttür.

1) Ölçeğe göre sabit verim : Girdilerdeki artış oranı ile ürün miktarındaki artış oranının aynı olması durumudur.

2) Ölçeğe göre artan verim : Üretimdeki artışın oransal olarak girdilerdeki artışlardan yüksek olmasıdır.

3) Ölçeğe göre azalan verim : Ürün miktarındaki artış oranının girdilerdeki artış oranından düşük olmasıdır.

Marjinal Ürün Değeri: Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürününü piyasa fiyatının çarpımı ile bulunur ve marjinal ürününün artışı sonucu elde edilecek geliri gösterir.

MRP = MPP x Px, MRP > P ise firma girdiyi fazla kullanır, MRP < P ise girdi kullanımı azalır, MRP = P ise optimal girdi kullanım düzeyidir.
Emek girdisi için ise ; MRP = W (ücret)

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.