Kesin mizan gelir tablosu karşılaştırılması nasıldır?

Kesin mizan gelir tablosu karşılaştırılması nasıldır?

Kesin mizan: Geçici mizanın dönem sonu işlemleri ile envanter sonuçlarına göre düzeltilmiş ve kayıtları yapılmış haline verilen addır.

Gelir Tablosunun Tanımı:İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.

Dönem sonunda muhasebe süreci şöyle gerçekleşir:

  • Genel geçici mizan düzenlenir.
  • Dönem sonu envanter işlemleri yapılır ve kayıtlar gerçekleşir.
  • Gelir tablosu düzenlenir ve dönem net karı veya zararı bulunur.
  • Dönem kar veya zararı bilançoya aktarılır ve gelir tablosu hesapları kapatılır.
  • Kesin mizan düzenlenir. (Kesin mizanda gelir tablosu hesapları 0 bakiye verir.)
  • Dönem sonu bilançosu düzenlenir.
  • Kapanış kaydı.

Kesin mizan sonuçları bilançoya aktarılır.

İlgili Kategoriler

Muhasebe Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.