Kavramlar,eserler ve bunları ileri sürenler ?

Kavramlar,eserler,ve bunları ileri sürenler ?

İbni Haldun – mukaddime

Nizamülmülk – siyasetname (büyük selçuklu devleti veziri)

Taylor – bilimsel yönetimin ilkeleri

Fayol -genel ve endüstriyel yönetim

Gulick ve Urwick -yönetim bilimi üzerine yazılar

Gulick ve Urwick – podscorb

Machiavelli -prens

Bodin -devletin altı kitabı (egemenlik kavramını siyaset literatürüne sokan kişi)

Weber – bürokrasi yaklaşımı

Marx -kapital

Montesquieu à-güçler ayrılığı ilkesi

J.J. Rousseau – sosyal sözleşme

Hobbes – leviathan (insan insanın kurdudur)

Mayo – hawthorne araştırmaları

McGregor – x ve y kuramı

Maslow – ihtiyaçlar hiyerarşisi

Likert -sistem 1 – sistem 4 modeli

Herzberg – çift faktör kuramı

Bertanffy – sistem yaklaşımı

Ouchi – z tipi örgüt yapısı

White – kamu yönetiminin incelemesine giriş(kamu yönetimi alanındaki ilk ders kitabı)

Michels – oligarşinin tunç kanunu

Rizzi – bürokratik kollektivizm

Pareto -yönetici elit

Vroom -beklenti kuramı

İlgili Kategoriler

Kamu Yönetimi Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.