İdari dava türleri,idari dava mahkemeleri nelerdir?

İdari dava türleri,idari dava mahkemeleri nelerdir?

İdari yargıda davalar iptal davası ve tam yargı davası olarak ikiye ayrılır. İdari davalarda genel görevli mahkeme idare mahkemesidir. Vergi uyuşmazlıkları için Vergi Mahkemeleri, kanunla sayılan belli konular içinde Danıştay görevlidir. İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı kanun yolları olağan ve olağanüstü olarak ikiye ayrılır.

Olağan kanun yollarından itiraz 30 güm içerisinde BİM’e, temyiz 30 gün içerisinde Danıştaya,  karar düzeltme ise 15 güm içerisinde temyiz veya itiraz merci tarafından verilen nihai kararın henüz kesinleşmeden aynı mahkeme tarafından tekrar gözden geçirilmesini sağlayan bir yoldur.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.