Hawking ışıması nedir?

HAWKING IŞIMASI NEDİR?

Hawking Işıması, karadeliklerin yaptığı ışıma çeşididir. Aslında karadelikler sanıldığı kadar “KARA” değildir. Ancak karadeliklerin yaptığı bu ışıma şu anki teknolojimiz ile tespit edilemez.

Karadeliklerin Hawking Işımasını nasıl yaptıklarını öğrenmeden önce karadeliklerin özelliklerini genel hatlarıyla tanımlayalım.

1.   Karadelikler, çok büyük kütleli yıldızların kendi içlerine çökmesiyle oluşurlar.

2.    Karaeliklerin büyük bir çekim gücü vardır. Bu çekim gücü, “OLAY UFKU”nda çok güçlüdür. Olay ufkundaki kaçış hızı(Bir cismin kütleçekiminden kurtulmak için gerekli olan hız) ışık hızına eşittir. Genel görelilik kuramına göre ışık hızını hiçbir şey aşamaz, dolayısıyla olay ufkuna giren bir cisim bir daha ASLA çıkamaz.

3.    Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Kurtulma hızının çok büyük olması, kütleçekim alanının da çok büyük olacağı anlamına gelmez. Olay ufkundaki kütleçekim alanı, yandaki formüle göre kütlesiyle ters orantılı olarak azalır. Burada K, kütleçekim alanının büyüklüğü, c ışık hızı sabiti, m karadeliğin kütlesi, g ise evrensel kütleçekim sabitidir.

4.  Olay ufku, karadeliğin kütlesiyle doğru orantılı olarak büyür.

Karadeliklerin özelliklerini genel hatlarıyla tanımladıktan sonra artık Hawking

Işımasına geçebiliriz. Hawking Işımasının karadeliklerin yaptığı ışıma çeşidi olduğunu ve olay ufkuna giren bir şeyin bir daha asla çıkamayacağını söylemiştik. Peki karadelikler nasıl oluyor da ışıma yapabiliyorlar?

Aşağıdaki görsel, olay ufkunun hemen sınırında, kuantum alan kuramının yol açtığı madde-antimadde çiftlerini gösteriyor. İşte yine görselde yer aldığı gibi bazen bu oluşan parçacık çiftlerinden bir parçacık olay ufkunun içine giderken, diğeri yoluna devam eder. Bu durumda dışarıda kalan parçacık pozitif enerjiye sahip olduğundan karadeliğin kütlesi ve enerjisi azalır.

İlgili Kategoriler

Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.