Gini katsayısı nedir?

GİNİ KATSAYISI: kişisel gelir dağılımında eşitsizliği ölçmeye yarayan istatistik ölçütlerden birisidir.Sanayide yoğunlaşmanın ölçütü olarak da kullanılmaktadır. 1’e yaklaştıkça gelir dağılımı adaletsizliği artar.

Gini katsayısı nedir?

Gelir dağılımı eşitsizliğini ölçmekte kullanılan 0 ile 1 arasında değer alan bir katsayıdır. Katsayı sıfıra ne kadar yakınsa gelir dağılımında eşitliğe o kadar yaklaşılıyor, 1’e ne kadar yaklaşıyorsa gelir dağılımında eşitlikten o kadar uzaklaşılıyor demektir. Türkiye de bu oran :0,39

Türkiye ile ilgili temel veriler şöyle:Nüfus (milyon kişi): 74,5 (2030 beklentisi 86,7 milyon)

Nüfus artış hızı (2010 – 2015, %): 1,1

Doğumdan itibaren yaşam süresi beklentisi: 74,2

GSYH (GNI, milyar dolar): 991,7

Kişi başına gelir (GNI ölçümüyle, dolar): 13.701

Gelir dağılımı eşitsizliği (Gini katsayısı): 0,39

Ulusal fakirlik çizgisinin altındaki nüfus (%): 18,1

Okur – yazarlık oranı (%): 90,8

Eğitimde geçirilmesi beklenen süre: 12,9 yıl

Orta öğretimde kadın oranı (%): 26,7

Sağlık harcamaları / GSYH (SAGP, %): 5,1

Eğitim harcamaları / GSYH (SAGP, %): 2,9

Savunma harcamaları / GSYH (SAGP, %): 2,4

Toplam borç servisi / GSYH (SAGP, %): 8,0

Çalışma yaşamında kadınların oranı (%): 28,1

Genç işsizlerin oranı (%): 20,7

Ormanlık alan / Toplam ülke alanı (%): 14,7

Tarım alanı / Toplam ülke alanı (%): 50,6

Her 100 kişiden kaçı kişisel bilgisayara sahip? 6,4’ü

Her 100 kişiden kaçı internet kullanıcısı? 39,8’i

Her 100 kişiden kaçı telefon abonesi? 107,2’si

İnsani Gelişme Endeksleri karşılaştırmasında 187 ülkeden 90.

Bu tabloda en çarpıcı konu her 100 kişiden 107,2’sinin telefon abonesi ve her 100 kişiden 39,8’inin internet kullanıcısı olması. Yani bazılarında kişi başına birden fazla telefon aboneliği var.

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler (estimation) ya da kestirimler (prediction) yapabilmek amacıyla yapılır. Doğada birçok olayda sebep sonuç ilişkisine rastlamak mümkündür.

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.