Finansal yönetime giriş kısa not • Finans, işletmenin gereksinim duyduğu fonların en uygun koşullarda ele geçirilmesi ve ele geçirilen fonların en etkin kullanımını sağlamaktır.
 • 1950’li yıllara kadar, finansın fon bulma fonksiyonu ön plandayken, bu tarihten sonra, fonların kullanımı daha fazla önem kazanmıştır.
 • Bileşik faiz hesaplamalarının, yaklaşık İ.Ö. 1800 yıllarında, Babil Krallığında, Hammurabi Yasalarıyla düzenlendiği tahmin edilmektedir.
 • İlk opsiyon sözleşmesi, İ.Ö. 1000 yıllarında, Filozof Thales tarafından satın alınmıştır.
 • Uluslararası bankacılığın kökleri 15. yüzyıla kadar uzamaktadır.
 • Konusu pirinç olan vadeli işlem piyasaları, 1650’li yıllarda Japonya’da görülmüştür.
 • Bugünkü anlamda ilk anonim şirket (East India Company), 1599 yılında İngiltere’de kurulmuştur.
 • Günümüzde halen faaliyetini sürdüren bir başka A.Ş., (Hudson’s Bay) 1670 yılında Kanada’da kurulmuştur.
 • ABD’de 1690 yılında, ilk kağıt para ihracı gerçekleştirilmiştir.
 • İlk menkul kıymet ihraçları, 1720 yılında gerçekleşmiştir.
 • Günümüzün en büyük borsası olan New York Borsası (NYSE), 1792 yılında kurulmuştur.

 

Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelere ve Küreselleşmeye Bağlı Olarak Son Yıllarda Finanstaki Gelişmeler

 • Uluslararası Finansman
 • Türev Ürünler ve Türev Piyasalar
 • Finans Mühendisliği
 • Risk Yönetimi

FİNANSIN KAPSAMINA GİREN KONULAR

 

 • Finansal yönetim veya İşletme finansı
 • Para ve sermaye piyasaları
 • Yatırım

 

FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI

 

 1. Finansal Analiz
 2. Finansal Planlama ve Denetim
 3. Fonların Sağlanması
 4. Fonların Yatırımı
 5. Özel Finansal Sorunların Çözümü

 

Finansal analiz, işletmenin finansal tablolarından yararlanarak, mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe ilişkin tahminlerin yapılmasıdır.

 • Finansal planlama, işletmenin faaliyeti sırasında ortaya çıkacak her türlü fon giriş ve çıkışının önceden planlanmasıdır.
 • Finansal denetim, finansal planlama ile uygulamaların karşılaştırılması ve sapma varsa düzeltici önlemlerin alınmasıdır.

İşletmenin ihtiyaç duyduğu   fonların, zamanında ve en  uygun koşullarla   sağlanmasıdır.

İşletmedeki fonların, beklenen gelir ve risk göz önünde bulundurularak ve işletme amaçlarına en uygun şekilde; menkul kıymetlere, alacaklara, stoklara veya duran varlıklara yatırılmasıdır.

 1. Ortakların refahının maksimizasyonu
 2. Pay başına kazancın maksimizasyonu
 3. Kar maksimizasyonu
 • Finansal yönetim açısından işletmelerin amacı, ortakların refahını maksimize etmektir
 • KARARLAR
 • Firmanın faaliyette bulunacağı sektör
 • Firmanın büyüklüğü
 • Firmanın kullandığı teknoloji
 • İşletmenin sermaye yapısı
 • İşletmenin likidite durumu
 • İşletmenin gerçekleştireceği yatırım projeleri vb…

FİNANS YÖNETİCİSİ

 • Finans yöneticisi, bir işletmenin yatırım ve finans kararlarından sorumlu olan kişidir.
 • Finans yöneticisi, iki temel sorunla karşı karşıyadır:
 1. İşletme, hangi tür varlıklara, ne miktarda yatırım yapacaktır?(Sermaye Bütçelemesi veya Yatırım Kararı)
 2. Yatırım için gerekli fonlar nasıl elde edilecektir? (Finanslama Kararı)
 3. Ekonomi,
 4. Finans piyasalarının işleyişi,
 5. Finansal kurumlar ve finansal araçlar,
 6. Fon maliyetleri,
 7. Vergiler,
 8. Merkez bankası ve hazine politikası,
 9. Enflasyon ve faiz oranları vb. konularda bilgi sahibi olmalıdır.

FİNANS YÖNETİCİSİNİN GÖREVİ

Finans yöneticisinin temel görevi; işletmenin piyasa değerini veya işletme ortaklarının servetlerini maksimum yapacak şekilde, yatırım ve finanslama kararlarını almaktır.

Max V = f (I, F, D)

 • V = İşletmenin Değeri
 • I = Yatırım Kararları (hangi varlıklara, ne kadar yatırım yapılacağı)
 • F = Finansal Kararlar (yatırımların nasıl finanse edileceği)
 • D = Firmanın Kar Dağıtımına İlişkin Kararlar
 • İşletmenin uzun dönem planlamasına katılmak
 • Muhasebe faaliyetlerinin düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Kısa vadeli fon gereksinimleri için bankalarla ilişkiler kurmak ve sağlıklı bir şekilde yürütmek
 • Uzun vadeli finansal bütçeleri hazırlamak
 • Yapılacak yatırımlarla ilgili önerilerde bulunmak
 • Nakit bütçesini hazırlamak
 • Hisse senedi ve tahvil ihracını planlamak,
 • Kâr payı dağıtım politikası konusunda önerilerde bulunmak
 • İşletmelerde finans bölümü, fon gereksinimlerinin belirlendiği ve fonların bölümlere tahsisinin yapıldığı bir merkezdir.
 • Finans fonksiyonunun örgütteki yeri, işletmelerin küçük, orta veya büyük işletme oluşuna göre değişiklik göstermektedir.
 • Küçük işletmelerde finans fonksiyonu, genellikle işletme sahibi veya genel müdür tarafından yerine getirilir.
 • Orta büyüklükteki işletmelerde, genellikle finans fonksiyonu ile muhasebe fonksiyonu aynı çatı altında toplanmış ve aynı yöneticinin sorumluluğu altındadır.
 • Büyük ölçekli işletmelerde, finans fonksiyonu, ayrı bir departman olarak örgüt şemasındaki yerini alır.
 • Büyük işletmelerde, muhasebe, finans fonksiyonun altında alt bir fonksiyon olarak yer almaktadır.
 • Büyük işletmelerde, “Finans Komitesi”de oluşturulmaktadır.

FİNANS KOMİTESİ

 • Finans komitesi, işletmenin fonksiyonel bölüm yöneticilerinden oluşur.
 • Finans komitesine genellikle yönetim kurulu başkanı başkanlık eder.
 • Komite, genellikle ayda bir toplanır.
 • Finans komitesinin görevi, finans ve muhasebe sorunlarının çözümü için politikalar saptamak ve gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

 

ENFLASYONUN FİNANSAL KARARLARA ETKİSİ

 • Enflasyon, faiz oranlarını artırdığı için, işletmelerin fon maliyetlerinde artışa neden olur.
 • Muhasebe kayıtlarında, fiktif karlara yol açar.
 • Finansal planlarda sapmalara yol açar.
 • İşletmelerin sermaye gereksinimini artırır.
 • Tahvil fiyatlarını düşürür.

 

 

İlgili Kategoriler

Anadolu AÖF AÖF Ders NotlarıBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir