Fidan Üretim Tekniği 2.Dönem 1.Yazılı Soruları


……….Lisesi 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FİDAN ÜRETİM TEKNİĞİ

2.DÖNEM 1.YAZILI DEĞERLENDİRME

ADI : NO: TARİH:…./…./2015

SOYADI: SINIF: ALDIĞI PUAN…….

SORULAR

(fidanların bakımı-söküm ve muhafazası,aşı tekniği)
Aşağıdaki cümleler doğru ise parantez içerisine D,yanlış ise Y harfi koyunuz

S.1)(…) Fidanlar sonbaharda gelişmenin durduğu ve yaprakların dökülmeye başladığı andan
itibaren başlamak üzere ilkbaharda ağaçların uyumasına kadar geçen durgun devre içinde
sökülür.

S.2)( )Durgun göz aşılarında göz o sene hemen sürer.

S.3)(…) Fidanlar derin toprak işlemeye hassastır.Toprak derin işlenirse kökler büyük oranda
zarar görür.

S.4)(…) Nematodla bulaşık arazide fidanlık kurulmasına müsaade edilir.

S.5)(…) Fidanların çeşit ve anaçlarının isimleri bilinmelidir. İsmine doğru olmalıdır.

S.6) Standart hazırlama görevi bir kanunla …………………………………………….’na verilmiş bulunmaktadır.

S.7).Fidanlıkların en uygun toprak işleme derinliği……-……cm ‘dir

S.8) İlkbahar ve erken yaz aylarında görülen su yetersizliğinde………..gelişmesi yavaş ve
zayıftır.Bu durumda fidanlar çabuk……………girerek gelişmeleri durur.

S.9) Standart kurallarına göre yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde toplam ıskarta
oranı %……’i geçemez.

S.10) Fidan ile rekabete girerek onun besinine ortak olan bitkilere………………..denir.
Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

S.11) Aşağıdakilerden hangisi aşılamanın amaçlarından değildir?
a) Mevcut ağaç çeşitlerini değiştirmek b) Değişik renkte meyve elde etmek
c) Anaçların sağladığı avantajlardan yararlanmak d) Soğuklara dayanım sağlamak

S.12) Kalem aşıları ne zaman yapılır?
a) Yazın gözler oluştugunda b) Sonbaharda yaprakların dökülmesi ile
c) Buğdayların biçilme zamanı d) İlkbaharda vegetasyon başlangıcında
c) Buğdayların biçilme zamanı d) İlkbaharda vegetasyon başlangıcında

S.13) Bitkinin her yıl topraktan kaldırdığı besin maddelerinin toprağa geri iade edilmesine ne
denir?
a) çapalama b) sulama c) gübreleme d) toprak işleme

S.14) Organik gübrelerin,kimyasal gübrelerden farkı nedir?
a) Toprağın fiziksel yapısını düzeltirler b) Çok dana fazla besin içerirler.
c) Haşere kontrolü sağlarlar e) hızlı büyüme sağlarlar

S.15) Fidan üretilen arazinin ekonomik ömrü kaç yıldır?
a) 10 b) 20 c) 30 d) 40

S.16)Göz aşışı yapılmış fidanların aşı yerinden üst kısmı neden kesilir(tepe vurma) ve ne
kadar zaman sonra yapılmalıdır?

S.17) Tepe vurma ile birlikte anaç üzerindeki birçok uyur göz uyanır .Bu sürgünleri ne
yapmalıyız?Yapılmaz ise ne olur?

S.18) İç karantinaya tabi başlıca bakteriyel hastalıklar nelerdir?

S.19) Gübrelemeden istenilen sonucu almamızı engelleyen kısıtlayıcı faktörler nelerdir?

S.20) Elma fidanları üzerlerine aşılandıkları anaçlara göre kaça ayrılır?Yazınız.

S.21) Aşılama nedir?

S.22) Gübrenin yarayışlılığını engelleyen kısıtlayıcı faktörler nelerdir?

S.23) Durgun göz aşılarında tepe vurması ne zaman yapılmalıdır?

S.24) İlkbahar ve yaz aylarındaki sulamada yetersizliğin fidanlardaki zararı nedir?

S.25) Fidanlarda yağmurlama sulamanın zararı var mıdır? Varsa nelerdir?

Her soru 4 puan BAŞARILAR

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir