Erkler ayrımı nedir denetim yolları nelerdir?

Erkler ayrımı nedir denetim yolları nelerdir?

 Demokratik ve çağdaş bir devlet üç yetkiden oluşur.

Bunlar YASAMA , YÜRÜTME, YARGI dır.  Türkiyede de sistem bu üç güç üzerine kurulmuştur.

Yasama yetkisi TBMM ‘ye aitdir.Ülke için gerekli yasalar Bakanlar Kurulu yada milletvekillerinden gelen istemler doğrultusunda çıkarılır.Bu yetkinin kullanılması sırasında hiç bir kuruluş müdahelede bulunamaz bu yetkiyi  bu yetkiyi TBMM  adına kullanamaz

Yürütme yetkisini Bakanlar kurulu yani hükümet kullanır.Genel olarak TBMM’nin içinden çıkan Bakanlar kurulu ülke yönetimindeki  aktif güçtür.Yürütmenin yasama yetkisine müdaele etmesi ise sadece menfaatlerine uygun kanunlar çıkarması anlamına gelir ki bu da vatandaşın hukuka ve devlete güveninin sarsılmasına neden olur.Devlet güvenilirliğini kaybeder.Yani yasama ve yürütmenini tek elde toplanması halkın aleyhine sonuç doğurur.

Yargı yetkisi ise Hakimler ve Savcılar eliyle kullanılır.Türk milleti adın karar vercek olan yargı mensuplarının bağımsız olması gerekir.Hak ve özgürlüklerin korunmasında asıl unsur bağımsız bir yargıdır.Baskı altında ki bir yargı hiç bir şekilde adil bir karar veremez  ve haklı olana değil güçlü olana hizmet eder.Yargı denetiminin olmadığı  yerde yasama ve yürütmenini tek elde toplanmasıyla diktatörlük oluşur.

Türkiyede çağdaş demokratik bir ülke olmakla kuvetler ayrılığı ilkesini benimsemiştir.Bu nedenle bir hukuk devletidir.Tüm kurum ve kuruluşlar yargı denetimine tabidir.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.