Enflasyon ders notları-KPSS Maliye enflasyon

Enflasyon : fiyatların devamlı artması

TALEP ENFLASYONU: talebin artmasından dolayı fiyatların sürekli artışı

MALİYET ENFLASYONU : üretim maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatların artışı

ÜCRET FİYAT SPİRALİ : ücret yada fiyatlardaki artışın diğerini uyararak enflasyona neden olması (fiyat artışı ücret artışına neden olacak buda üretim ve maliyetlere yansıyacağından fiyatlar artacak )

YAPISAL ENFLASYON: gelişmekte olan ülkelerde nitelikli eleman sermaye ve ham madde kıtlığı nedeniyle üretimin düşük olmasına bağlı olan fiyat artışı

ENFLASYON GELİR DAĞILIMINI BOZAR en çok maaş ve sabit ücret alanlar etkilenir çünkü bu kişilerin gelir artışları enflasyonu geriden talip eder

BORÇ VERENLER ENFLASYONDAN ETKİLENİR

YÜKSEK ENFLASYON FİYAT SİSTEMİNİN İŞLEVİNİ KAYBETMESİNE YOL AÇAR,

ENFLASYONUN YARATTIĞI BELİRSİZLİKTEN DOLAYI UZUN DÖNEMLİ YATIRIMLARDAN KAÇINILIR

MENÜ MALİYETLERİ : enflasyon nedeniyle fiyatlarının artıran firmaların fiyat etiketleri katalog gibi fiyatların duyurulduğu ortamları yenilemek zorunda kalmaları nedeniyle katlanmak zorunda kaldıkları maliyetler

ENFLASYON VERGİSİ : devletin para basması sonucunda kişilerin elinde tuttukları paranın değerinin azalması sonucunda kişilerin ellerinden tuttukları paranın gerçek değerini korumak için tüketimlerini azaltmaları

TANZİ ETKİSİ :enflasyonist dönemlerde vergilerin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin azalmasıdır

ENFLASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN BİRİDE DIŞ TİCARET ALANINDADIR. ARTAN FİYATLAR NEDENİYLE O ÜLKENİN ÜRETTİĞİ MAL VE HİZMETLER DİĞER ÜLKELERİN ÜRETTİĞİNE ORANLA YÜKSEK OLACAK BU DURUMDA İTHALATIN ARTMASINA İHRACATIN ZORLAŞMASINA NEDEN OLACAKTIR.

ENFLASYONLA MÜCADELE

KEYNESYEN YAKLAŞIM

Enflasyonun nedenini toplam talebin toplam arzdan fazla olması olarak gördüğü için kısa dönemde toplam talep yönetimi politikasının daraltıcı maliye politikası uygulayarak bütçe fazlası vermesiyle enflasyonla mücadeleyi önerirler

MONETARİST YAKLAŞIM

Enflasyonu para tabanının hızla büyümesine bağlarlar sıkı para politikası uygulayarak mücadeleyi önerirler enflasyonun her zaman ve her yere parasal bir olgu olduğunu savunurlar

POST KEYNESYEN

Enflasyonu sınıfsal atışmanın sonucu görürler ve gelir politikasını önerirler

ARZ YANLI YAKLAŞIM

Enflasyonun nedenini vergilerin üretim üzerindeki olumsuz etkilerine bağlarlar vergi oranlarının azaltılmasını önerirler

KEYNESYEN YAKLAŞIM: daraltıcı maliye politikasını savunur

MONETARİST YAKLAŞIM: sıkı para politikasını savunur

POST KEYNESYEN: gelir politikasını savunur

ARZ YANLI YAKLAŞIM:vergi oranlarının azaltılmasını savunur

                                    KAMU HARCAMALARI

1-GELİR YARATICI KAMU HARCMLRI       2-TRANSFER HARCAMALARI

Mal ve hizmet alımına yönelik hrcml.       Karşılıksız nitelikte yapılan harcamalardır

A-Cari Harcamalar                                       (emekli-dul yetim aylıkları) 

a-TÜKETİM HARCAMALARI

Kamu kesimi hizmetlerinin sağlanması İçin yapılır.bu harcamaların azaltılması

-kamu hizmetlerinin miktar ve niteliğini olmusuz etkiler

-atıl kapasite sorununu ortaya çıkmasına neden olur

b-PERSONEL HARCAMALARI

bu harcamalarda kısıntıya gidilmesi politik dirençle karşılanacağı için uygulanması GÜÇ tür. aksine kısılmasından ziyade en az enflasyon kadar artırılması gerekir 

B-Yatırım Harcamaları

Kısıntıya gidilmesinde politik direnç yaratmadığından

En kolay azaltılan harcamadır. FAKAT;

Yatırım harcamaları azaltılırsa KISA DÖNEMDE toplam talep azalır enflasyonla mücadele için uygundur

UZUN DÖNEMDE toplam arzı azaltır enflasyonla Mücadele hedefi ile çelişir

ENFLASYONLA MÜCADELE VE KAMU GELİRLERİ

Kamu gelirlerini özellikle de vergi gelirlerini artırmak kişilerin elinde daha az harcanabilir gelirin kalması nedeniyle tüketim ve yatırım harcamalarını ve enflasyonist baskıyı azaltacaktır

GELİR VERGİSİ : artan oranlıdır bunun için enflasyonla mücadelede etkin bir araçtır, az kazanandan az, çok kazanandan çok alındığından toplumsal  adalet ilkesine uygundur

GİDER VERGİLERİ : mal ve hizmet alımının vergilendirilmesi fiyatları artıracak ve tüketim azalacaktır. DOLAYLI VERGİLER enflasyonla mücadeledeson derece etkin vergilerdir toplam talebi azaltır, gerileyici yapıya sahiptir, düşük gelirli kesimi daha çok etkiler

SERVET VERGİLERİ : etkinliği çok azdır. Nedeni de hem tabanı dar hem de toplam talep artışını yakından izlememesidir.

BORÇ YÖNETİMİ: kamu borçlanmasının bütçeye olan maliyetini minimize etmek ve çeşitli makroekonomik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kamu borçlarının ve bileşimlerinin değiştirilmesidir.

PARASAL TABAN : bir ekonomide dolaşımda olan nakit parayla banka mevduatlarının toplamıdır.

KISA DÖNEMLİ DEVLET BORÇLARI :  faiz oranları düşer, likidite artar

UZUN DÖNEMLİ DEVLET BORÇLARI : faiz oranları artar likidite azalır

  • Enflasyonla mücadelede devlet uzun vadeli borçlanmayı tercih ederek likiditeyi kısacak, yüksek faiz ödeyeceğinden bütçe yükü artacaktır

FİNANSAL KIRILGANLIK : finansal sistemin krize ne kadar açık olduğunun ölçüsüdür

MAASTRİCH KRİTERLERİNE GÖRE

KAMU AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI İÇİN ÖN GÖRÜLEN ÜST SINIR  % 3

                                                                                           BORÇ YÜKÜ İSE   % 60’ dır

  • Otomatik istikrar sağlayıcılar içerisinde vergilerin otomatik istikrar gücü kamu harcamalarına göre daha yüksektir. Bu nedenle kişisel gelir vergisinin diğer kamu harcamaları türlerine göre etkisi daha fazladır

ENFLASYONUN MAKUL SEVİYESİ : % 2-3

İlgili Kategoriler

Maliye Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.