Edebiyat Dersi Tanzimat Dönemi Sanatçıları

Tanzimat 1. Dönem Sanatçıları:

=>Şinasi =>Namık Kemal =>Ziya Paşa => Ahmet Mithat Efendi =>Şemsettin Sami =>Direktör Ali Bey =>Ahmet Vefik Paşa

ŞİNASİ
Şair Evlenmesi (ilk yerli tiyatro)

Tercüme-i Manzume(ilk şiir çevirisi)

Durub-i Emsal-i Osmaniye(ilk sözlük)

Tercüman-ı Ahval(İlk özel gazete)

Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi(İlk makale)

 

Namık Kemal

İntibah, Cezmi =>Roman

Tahrib-i Harabat=>Ziya Paşa’ya eleştiri

Akif Bey,Karabela, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Vatan Yahut Silistre => Tiyatro

Celalettin Harzemşah (oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır)

Ziya Paşa

Terkib-i Bent, Terci-i Bent

Şiir ve İnşa=>Batılı edebiyatı savunduğu makale

Zafername=> Ali Paşa’ya hiciv

Harabat=>Halk edebiyatını eleştirdi divan edebiyatını savundu

Es’ar-ı Ziya=>şiir

Defter’i Amal=>Çocukluk acıları

Ahmet Mithat Efendi

Hasan Mellah, HüseyinFellah, Felatun Bey’le Rakım Efendi, Yeryüzünde Bir Melek, Henüz On Yedi Yaşında, Müşehedat, Jön Türk, Pariste Bir Türk => Roman

Yeniçeriler => Öykü

Letaif-i Rivayet=> Öykü dizisi

Çerkes Özdenler, Eyyah, Çengi => Tiyatro

Şemsettin Sami

Taaşşuk-u Talat ve Fitnat(ilk yerli roman)

Kamus-i Türki =>Sözlük

Kamus-i A’lam=>Ansiklopedi

Direktör Ali Bey

Diyojen=>ilk mizah gazetesi

Lehçetül Hakayık=>Mizahi sözlük

Ahmet Vefik Paşa

Lehçe-i Osmani, Muntehabat-ı Durub-ı Emsal =>Sözlük

Secere-i Türk, Fezleke-i Tarih-i Osmani => tarih

Zor Nikahı, Azarya, Meraki, Zoraki Takip

Tanzimat 2. Dönem Sanatçıları

=>Recaizade Mahmut Ekrem =>Abdülhak Hamit Tarhan =>Samipaşazade Sezai =>Nabizade Nazım =>Muallim Naci

Recaizade Mahmut Ekrem

Araba sevdası, nijat Ekrem, nağme-i seher, yadigar’ı çebab, zemzeme => Şiir

Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat, Afife Anjelik => Tiyatro

Muhsin Bey, Şemsa=>Öykü

Talim-İ Edebiyat, Takdir-İ Elhan => Düzyazı

Abdülhak Hamit Tarhan

Sahra=>İlk Pastoral Şiir

Belde Ve Divaneliklerim, Makber, Ölü, Halce, Garam =>Şiir

Macerayı Aşk, Tarık, Zeynep, Finter => Tiyatro

Neşteren Ve Ziberte =>Heceyle Yazılmış Tiyatro

Samipaşazade Sezai

Sergüzeşt=>İlk Realist Roman Denemesi

Küçük Şeyler=>Öykü

Nabizade nazım

Karabibik=>İlk köy romanı

zehra=> İlk psikolojik roman denemesi

Muallim Naci

Demdeme=>divan edebiyatı ve aruzu savunduğu eleştiri kitabı

Ateşpare, Şerare, Firuzan =>Şiir

Lügat-İ Naci=>Sözlük

İlgili Kategoriler

10.Sınıf Edebiyat Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.