11.Sınıflar Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı SorularıADI: ……………………………….  LİSESİ

BİYOLOJİ DERSİ 11.SINIFLAR

2.DÖNEM 2.YAZILISI

A
SOYADI:
SINIFI:
NUMARASI: ALDIĞI PUAN:

1)AaBBCcDdEE genotipine sahip canlının;

    a)Oluşturabileceği gamet çeşidi sayısını bulunuz.

    b)ABCDE genotipinde gametin oluşma oranı kaçtır?

2)Heterozigot  B kan grubu bir anne ile 0 kan gruplu bir babanın doğacak çocuklarının fenotip ve genotip oranını bulunuz.

3)Yapılandırılmış gridde numaralandırılmış kutucuklara kalıtımla ilgili kavramlar yazılmıştır.Kutucuk numaralarını kullanarak verilen soruları cevaplayınız.

(hangi kutudaki cevap doğruysa o kutucuğun numarasını cevap olarak yazacaksınız)

1

 

A0 kan grubu

2

 

genotip

3

 

Bağlı gen

4

 

lokus

5

 

kromozom

6

 

Kontrol çaprazlama

 

7

 

AABB

8

 

Monohibrit çaprazlama

9

 

AA kan grubu

10

 

TbT(mavi tüylü civciv)

11

 

fenotip

12

 

00 kan grubu

 a)Bunlardan  hangileri homozigottur?   (  …. , …. ,…. )

  1. b) Bunlardan hangileri heterozigottur?  ( ….  , ….  )
  2. c) Bunlardan hangisi homolog kromozomlarda alel genlerin bulunduğu bölgedir? ( …. )

d)Canlının sahip olduğu genlerin tümünü ifade eden kavram hangisidir? ( …. )

  1. e) Bunlardan hangisi eş baskın örneğidir? ( …..  )

f)Bunlardan hangisi baskın fenotipli bireyin genotipini anlamak için yapılır? ( …. )

  1. g) Bunlardan hangisi eksik baskınlık örneğidir? ( …. )

4) Eşeye bağlı karakterler X veya Y kromozomuna bağlı kalıtım gösterirler.Kırmızı-yeşil renk körlüğü, kulak kıllılığı , hemofili , kas distrofisi ,yapışık parmaklılık karakterlerini aşağıdaki yerlerine yazınız.

   X kromozomuna bağlı  kalıtım Y   kromozomuna bağlı kalıtım
 

 

 

 

5)Gonozomlarda ayrılmama sonucu ortaya çıkan sendromları yazınız.

    1)…………………………………………………………..       2) ………………………………………………………………..

                                               3) …………………………………………………………..

6)      a)1.aminoasitin tRNA’daki antikodonu CGC  ise  mRNA’daki kodunu  ………….. dir.

          b)2.aminoasitin tRNA’daki antikodonu  CUG ise DNA’daki  kodu  ………….. dir

7)DNA’nın yarı korunumlu eşlenmesi ne demektir?Açıklayınız.

8)Aşağıdaki RNA çeşitlerinin görevini birer cümleyle açıklayınız.

   mRNA (mesajcı RNA) : ……………………………………………………………………………………………………………………..

   rRNA (ribozomal RNA): …………………………………………………………………………………………………………………..

  tRNA (taşıyıcı RNA ) : ……………………………………………………………………………………………………………………….

9)Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

   Transkripsiyon:

  Replikasyon      :

  Translasyon      :

10) 3 genetik uzmanı, çalışmaları sırasında şu işlemleri yapmıştır. 1.uzman kromozom üzerindeki bir geni kesip 1800  çevirip tekrar aynı yere birleştiriyor. 2.uzman kromozom  üzerinde bir geni kesip eksiltiyor. 3. Uzman kromozom üzerine yeni bir gen ekliyor.Bu genetik uzmanların yaptıkları çalışmanın isimlerini yazınız.

(inversiyon  ,duplikasyon,delesyon,translokasyon ,)

1.uzmanın çalışması  ……………………………………. ,2. Uzmanın çalışması  …………………………. ,3.uzmanın  çalışması …………………………… olarak isimlendirilir.

İlgili Kategoriler

11.Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları 11.Sınıf Yazılı SorularıBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir