10.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2019-2020

BAYRAKLI ANADOLU LİSESİ 2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR

ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI:……………………………………………………

SINIFI VE NUMARASI:………………………………………..

1- İnsanlarda albinoluk, (a) çekinik genlerle taşınan bir özelliktir.

Buna göre;

I. Aa x aa, II. Aa x Aa, III. aa x AA

genotipli ailelerden hangilerinin albino çocukları olabilir? (A. Normal, a. Albino)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

2- I. AB x BB II. MN x MN III. Aa x aa

Yukarıda belirtilen çaprazlamalardan hangilerinin sonucunda fenotip ve genotip oranları eşit çıkar?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

3- I. AB x 0 II. AB x B III. A x AB

Yukarıda fenotipleri verilen ebeveynlerden hangilerinin AB genotipte çocukları olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

4-I. Monohibrit II. Dihibrit III. Eş baskınlık

Yukarıdaki belirtilen çaprazlama çeşitlerinden hangilerinde baskınlık-çekiniklik durumu görülür?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

5-Kontrol çaprazlaması;

I. Baskın özellikteki bireyin genotipinin belirlenmesi, II. Bağlı genlerin belirlenmesi, III. Eş baskınlığın araştırılması

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için yapılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6-

Yukarıdaki soy ağacına göre aşağıdakilerden hangileri arasında kan bağı (akrabalık) yoktur?

A)1-5 B)8-9 C)5-9 D)9-10 E)8-11

7-

Yukarıdaki soy ağacına göre hangi bireyin kan grubu genotipi kesin olarak bilinemez?

A) 4 ve 6 B)Yalnız 11 C)7 ve 9 D)Yalnız 8 E)4,8 ve 9

8- I-Bağlı gen II-Eş baskınlık III-Çok alellilik IV-Baskınlık-Çekiniklik Mendel’in çalışmalarından daha sonra ortaya çıkan durumlar yukarıdakilerden hangileridir?

A)I,II ve III B)Yalnız IV C)I ve IV D)II ve IV E)I,II,III ve IV

9- Bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilen özelliklere “karakter” adı verilir. Bir karakterin her bir farklı tipine de “özellik” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez? Karakter Özellik

A) Göz rengi Mavi göz

B) Kürk rengi Albino tavşan

C) Tohum şekli Buruşuk tohum

D) Bağlı gen Kas distrofisi

E) Çiçek rengi Mor renk

10- Bir iş yerindeki personelin kan grubu yüzdeleri bakımından dağılımı aşağıdaki gibidir.

• %15’i 0 kan grubu • %30’u AB kan grubu • %25’i A kan grubu • %30’u B kan grubu

Buna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu A olan Zeynep personelin % kaçına kan verebilir? A) % 25 B) % 45 C) % 55 D) % 60 E) % 100

11- Aşağıda üç ayrı ailenin Rh faktörü açısından genotipleri verilmiştir. Hangi ailelerin çocuklarında kan uyuşmazlığı görülür?

I.Anne rr Baba rr II.Anne RR Baba rr III.Anne rr Baba Rr

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I,II ve III E)Hiçbiri

12- Bir hastanede doğum yapacak 3 kadından ilk ikisini kız,sonuncunun ise erkek çocuk doğurma şansı aşağıdakilerden hangisidir? A)1/2 B)1/8 C)3/8 D)1/4 E)1/16 13-Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile mayoz bölünmenin ortak yanlarından biridir?

A)Tetrat oluşması B)Yapım onarım sağlama C)Kardeş kromatitlerin ayrılması D)Sonuçta 2 hücre oluşması E)Eşeyli üremenin temelini oluşturması

14-AaBBCcDd genotipli bir birey kaç çeşit gamet oluşturabilir?

A)2 B)6 C)8 D)16 E)32

15-AaBbCc X AABbCc çaprazlamasından AABBCC genotipli kız çocuğu oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisdir?

A)1/4 B)1/16 C)1/32 D)1/64 E)1/128

16-Bir özelliği kontrol eden bir çift allelin bir birinin aynı olması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A)Gen B)Lokus C)Genotip D)Çekinik gen E)Homozigot

17-Tavşanlarda kürk rengi ile ilgili 5 farklı allel vardır. Tavşanlarda bu özellikle ilgili toplam kaç farklı genotip oluşur?

A)15 B)10 C)8 D)5 E)4

18-DNA sentezi hücre döngüsünün hangi aşamasında gerçekleşir?

A)Profaz B)İnterfaz C)Metafaz C)Telofaz D)İnterkinez

19-Aşağıdakilerden hangisi Mitoz bölünme ile gerçekleşmez?

A)Yaraların onarımı

B)Büyüme

C)Yumurta hücresi oluşumu

D)Deniz yıldızının kopan kolundan yeni deniz yıldızı oluşması

E)Eşeysiz üreme

20-Mayoz hücre bölünmesi sonucunda;

I. kalıtsal çeşitlilik,

II. gamet oluşumu,

III. hücre sayısı artışı

durumlarından hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

SÜRE:40’ BAŞARILAR DİLERİZ

NOT BAREMİ: Her doğru cevap 5’er PUAN 

1 2  3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B D C A D B A D C   C   B  C   C  D   E  A   B   C  E

İÇERİĞİ DOSYA OLARAK İNDİR

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

blank