Aristoteles’in tüm özlü sözleri

Aristoteles tüm özlü sözleri

Aristoteles :

* Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.
* Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.
* Alçak olan kimse düşmekten korkmaz.
* kimi ister kimi verir doğa ile insan bir bütündür.
* arzu bir şeyi istemek veya söylemekdir.
* Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
* Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır.
* Bir ‘dost’ kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur.
* Bir çok kişinin yaşamı, isteklerini doyurma yollarını aramakla geçer.
* Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur.
* Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.
* Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler.
* bütün insanların düşünecegi bir akli vardır ve kullanmasını bilmek gerekir.
* Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar.
* Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil.
* Dünya bir hücredir yalnızlığa seni iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortamda olabilir.
* Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir.
* Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür.
* Dost kişinin ikinci benliğidir.
* Dostlarım dünyada dost diye bir şey yoktur.
* Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.
* Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz.
* En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.
* Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.
* Dost kara günde belli olur.(Misfortune shows those who are not really friends)
* Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır.
* Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.
* Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.
* Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur.
* Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.
* Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.
* Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir

Omnis motus, quo celerior, ro magis motus

* Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz.
* Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz.
* Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak.
* Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır.
* Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır.
* İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler.
* İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
* İnsanları iyi yapan yasalardır.
* İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.
* İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.
* İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe.
* İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme.
* İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça hayvanlara saygı duyuyorum.
* İradene hakim fakat vicdanına esir ol
* İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar.
* İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir.
* İnsan politik bir hayvandır.
* İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol.
* İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır.
* İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür.
* Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.
* Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir.
* Kimse tesadüfle veya onun vasıtasıyla doğru ve akıllı olmaz.
* Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
* Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler.
* Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur
* Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır.
* Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.
* Eflatun’u severim ama gerçeği daha çok severim.
* Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez.
* Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.
* Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.
* Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.
* Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek
* Sözün en güzeli söyleyenin doğru olarak söylediği, işitenin yararlandığı sözdür.
* Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın.
* Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder.
* Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir.
* Umut, uyanık adamın rüyasıdır.
* Umut insanı uyandıran bir rüyadır.
* Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır.
* Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir.
* Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler.
* Yetinmesini bilenler mutludur.
* Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar.
* Yalnızlık vahşi hayvanlara yada Tanrıya mahsustur
* Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz

İlgili Kategoriler

Felsefe Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.