Binek otomobillerin KDV ve ÖTV’si gider mi maliyet mi?

Binek otomobillerin KDV ve ÖTV’si gider mi maliyet mi?

İşletmeler, satın aldıkları binek otomobillerinin alış bedeli içinde bulunan özel tüketim vergisini alış maliyetine alarak aktifleştirmek ya da genel giderlere alarak giderleştirmek tercihlerden birini kullanabilirler.

Bu konuda Vergi Usul Kanunu’nun 262, 269, 270 ve 274 ncü maddelerine bakarak karar verilebilir.

  1. maddeye göre maliyet bedeli; iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.”

Yani bir iktisadi kıymetin alımı sırasında, mal bedeli dışında ödenen alım giderleri de alış maliyetinin bir parçasıdır.

270 nci maddenin son cümlesi şöyle ;

“Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.”

  1. madde ötv’nin ister gider istersede maliyet olarak kabul edilebileceği konusunda serbesti tanıyor.

Asıl işi araç kiralamak vs. dışındaki işletmeler satın aldıkları binek otomobil için ödenen kdv mahsup edilemez. Fakat KDV aynen ÖTV gibi gider veya maliyet olarak kaydedilebilir.

İlgili Kategoriler

Muhasebe Ders Notları Mülakat Kavramları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.