Az gelişmiş ülkelerin özellikleri nelerdir?

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ…

 • Ekonomik özellikleri:
 • Kişi başı düşük gelir.
 • Yetersiz sermaye.
 • Hammadde ihracatı fazla.
 • Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük.
 • Yaşam standartları düşük.
 • Tasarruflar azdır.
 • Tarım özellikleri 
 • İklime bağımlılık fazla.
 • Tarımsal üretim düşük.
 • İlkel tarım metotları.
 • Tarımda çalışan kişi sayısı fazla .
 • Tarımda makineleşme az.
 • Tarımsal ürünlere dayalı sanayi faaliyetleri ön plan çıkar.
 • Demografik Özellikler
 • Nüfusun büyük kısmı kırsal bölgede yaşar.
 • Bebek doğum ve ölüm oranları yüksektir.
 • Ölüm oranları yüksektir.
 • Çocuk ve genç nüfusu ülke nüfusunun büyük bir kısmını oluşturur.
 • Ortalama yaşam süresi kısadır.
 • Yaşlı nüfus azdır.
 • Kültürel Siyasal Özellikler
 • Eğitimin yetersiz olması.
 • Okur yazar oranının düşük olması.
 • Kitap,Dergi Gazete okuma oranının düşük olması.
 • Eğitim sebepli göçlerin fazla olması.
 • Kız çocukların okula gönderilme oranının düşük olması.
 • Bölgeler arası sosyalleşme farklılıkları.
 • Kişi başına düşen elektrik kullanımın az olması.
 • Teknolojik yetersizlik.
 • Üretim düzeyi düşüktür.
 • Teknolojik gelişimin şehirlerde yoğunluk kazanması.
 • Sanayileşme süreci geri kalmış ve yavaştır.

İlgili Kategoriler

İktisat Ders Notları Maliye Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.