AÖF Din eğitimi ve hizmetlerinde rehberlik-Dönem sonu ders notu


DİN EĞİTİMİ VE HİZMETLERİNDE REHBERLİK –DÖNEM SONU DERS NOTU

 • Sğlıklı din eğitimi almış kişilerin ekonomiye faydaları : Daha az maliyet.
 • Gerçek hayattan problemler ele alarak,öğrencilerin karar vrme ve çözüm üretmesine dayalı eğitim yöntemi : Problem çözme yöntemi.
 • Çocuğun ailede dini ve ahlaki eğitimde en çok etkilendiği : Anne.
 • Bireyin öğrenmeye daha yetkin hale geldiği,dua ve namaza önem verdiği dönem : Son çocukluk dönemi.
 • Bütün dinleri tanrıya eşit mesafede gören : Çoğulculuk.
 • İletişime giren tarafları,birinin kaynak diğerinin alıcı olduğu kabulünü doğru bulmayan ve geribildirimi yeni bir mesaj olarak gören model :İşlemsel Model.
 • Yüzyüze iletişimde ilk izlenimi veren : Beden dili.
 • Din eğitiminde ki yöntem : Akademik dini iletişim.
 • Rehberin icra ettikleri : Ayarlayıcı,Önleyici,Yönetici,Uyum sağlayıcı.
 • Danışman ve danışan arasındaki rehberlik : Ferdi Rehberlik.
 • Bilinmesi ve kanbul edilmesi istenen bir düşüncenin,muhatabın dikkai öekilerek tanıtılması : Diaye.
 • Eğitim açısından insanı tanımak niçin öenmli : Eğitimin tanımını doğru yapmak için.
 • Ekonomide hırsızlık ve rüşvet nasıl bir girdidir : Maaliyet artırıcı.
 • İslam dünyasında,tıp,astronomi ve matematik alanlarında usta :İbni sina.
 • Din öğretiminde yöntem seçimini etkileyen faktörler : *Öğrencinin özellikleri,*Öğretmenin özellikleri,*Dersin muhtevası,*Zaman,maliyet ve fiziksel imkanlar.
 • Bireyin kendisinden başlayarak var olan her şeyi sorguladığı,eski deyimle ‘Künhüne vakıf olma’ duygusunun olduğu dönem : Gençlik.
 • Türkiyede 1982 yılından itibaren mezhepler üstü ve dinler açılımlı eğitim metodu uygulanmıştır.
 • Doğrusal iletişimin unsurları : Mesaj,Kaynak,Kanal,Alıcı.
 • Dini iletişimde,sözlerin yetersiz kaldığı yerde destekleyici ve düzenleyici yöntem : Beden dili.
 • Cami içi veCami dışı din hizmetlerinde en önemli iletişim kavramı : Model bir kişilik ortaya koymak.
 • İnsanlara hak yolu göstermek,eksiklerini gidermelerini sağlamak ve onları olgunlşatırmak ve nasijhatta bulunmak kavramı : Rüşd.
 • “Din hizmetlerine sizden hiçbir ücret beklemiyorum.” Ayeti din hizmetlerinin hangi yönüne : Hasbilik.
 • Peygamberimizin “Cevaimül kelim” özelliği : Az sözle çok şey ifade etmek.
 • Camide vaaz vermel ve hutbe okumak hangi türdür : Doğrusal iletişim modeli.
 • Eğitim “niçin” sorusuna dayalı yapılırsa nasıl bir sonuç çıkar : İkna olmak.
 • İş ahlakı: İşin ehli olmak yetmez,güvenilir olmak da lazımdır.
 • 1959 da açılmaya başlayan ve imam hatip okulunun mezunlarının kayıt yaptırabildiği kurum : Yüksek İslam Ens.
 • Öğrencilerin bir soruna farklı çözümler getirebileceklerini sağlayan ve öğrenci merkezli olan yöntem : Grup Tartışması.
 • Son yıllarda vrupada din eğitimine önem verilmesinin sebebi : Güvenlik konusunda ciddi sorunların yaşanması.
 • Mesajın kodlanması ne demek : Mesajın anlaşılır olması için en uygun kelime ve cümleler belirtilerek hazırlanması.
 • “Toward a Psychology of being”in yazarı : Maslow.
 • İstişare etmek : Müşavere.
 • İnsan toplum içindir,Eğitimin amacı insanı sosyalleştirmektir diyen : E.Durkheim.
 • Grup tartışmasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus : Cevabı açık ve herkesce ittifak edilen bir konu olması.
 • Dini hususta eski inançları gözden geçirme yaşı : İlk yetişkinlik.
 • Oturuş,Yürüyüş,El yüz hareketleri ile kurulan iletişim türü : Nesnel İletişim.
 • Hangisinde insanın doğl davranışları ilişki kurma hızı ve alışkanlıkları,onun iletişimlerinin şeklini belirler : İlişkisel İletişimde.
 • Tümevarımcı manıkla öğretim : Buluş yoluyla öğretim stratejisi.
 • Abbasiler devrinde bağdatta kurulan : Beytül hikme.
 • İletişimde kod açma başarısızlığını ifade eden : Yanılsama.
 • Ustalıkla ve anlamlı söz söyleme : Hikmet.
 • Renan müdafaanamesi :Namık kemal.
 • Prikolojik danışma,kişide değişme olmaksızın onun hayatla baş etmede kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci olarak gören : Nelsan.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir