9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 1. Yazılı Sınavı


Ana Kategori: 9.Sınıf Yazılı Soruları

Alt Kategori: 9.Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları

Ders: Biyoloji

Ders Materyali: Yazılı Sınavı Soruları

Sunum: Yazı

İçeriğin Konusu: Aşağıda yer alan yazılı sınavı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ortaöğretim Kurumlarında okutulan Biyoloji dersinde yeni müfredata göre uygulanmış gerçek yazılı sınavı olup, öğretmen ve öğrencilerin konular ve sorular hakkında fikir sahibi olması amacıyla sunulmaktadır.

İçerik Başlığı: 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 1. Yazılı Sınavı

………….. LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR
BİYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
ADI SOYADI: NO: SINIFI:
SINAV SÜRESİ: 40 dakika SINAV TARİHİ:

1) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. (8puan)
( ) Aktif taşıma sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.
( ) Ribozomun yapısına katılan RNA çeşidi tRNA ‘ dır.
( ) Sentrozom hayvan hücresinde, mantarlarda ve bitkilerde bulunur.
( ) Lökoplast yalnızca bitki hücrelerinde bulunur.
( ) Hipotonik bir çözeltinin madde derişimi yüksektir.
( ) Endositoz hücre zar yüzeyini küçülten bir olaydır.
( ) Bitkiler ökaryot canlılardır.
( ) Kromozom sayısı aynı olan canlılar mutlaka aynı türdür.

2) Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (her boşluk 2 puan)
1. Protein sentezi tüm canlılarda ……………………………… organelinde gerçekleşir.
2. ………………………………….. ve …………………………………………. çift katlı zarla çevrili organellerdir.
3. Hücre 1665 yılında …………………………………. tarafından keşfedilmiştir.
4. Küçük maddelerin hücre zarından enerji harcamadan geçişlerine ………………………………………. denir.
5. Mitokondri iç zarının kıvrımlarına …………………. adı verilir.
6. Hücrenin çekirdeği ile zarı arasında kalan yarı akışkan sıvı kısma ………………………………………… denir.
7. Üzerinde ribozom taşıyan Endoplazmik Retikuluma …………………………………………………………… denir.
8. Endositoz olayı …………………………………… ve ……………………………………. olmak üzere ikiye ayrılır.
9. Emme kuvveti (E.K) sıfırdan büyük ise hücre …………………………….. .

KELİMELER: ribozom, sentrozom, mitokondri, kloroplast, osmoz, lizozom, lövenhuk, robert hook, pasif taşıma, krista, aktif taşıma, stroma, su verir, matriks, granüllü ER., çekirdek, sitoplazma, granülsüz ER. , fagositoz, difüzyon,su alır, pinositoz

3) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Hücre yüzeyindeki farklılaşmaları yazıp herhangi 2 tanesini açıklayınız.(10 puan)

b) Hücre zarı ve hücre duvarının özelliklerini karşılaştırarak yazınız.(10 puan)
c) Sentrozom ve lizozom organellerinin görevlerini yazınız.(5 puan)

d) Yapay (ampirik) ve doğal (filogenetik) sınıflandırmayı 5 özellik yönünden karşılaştırınız.(10 puan)

e) Aşağıdaki kelimelerin tanımlarını yazınız.(10 puan)
Osmotik basınç:
Plazmoliz:
Turgor:
Sınıflandırma:
4) Aşağıda verilen testleri cevaplayınız. (25 puan)
1. Bir maddenin aktif taşımayla alınmasında,
I.Taşıyıcı protein
II. ATP
III. Glikolipit
Moleküllerinden hangileri kullanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2. I.Çift katlı zara sahip olmak
II. Oksijen tüketimi sağlamak
III. ATP sentezlemek
Yukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi cisimciği
B) Kloroplast
C) Mitokondri
D) Lizozom
E) Koful

3. Glikoz miktarı %20 olan bir hücre %10 glikoz içeren bir ortamda bekletildiğinde hücrenin glikoz miktarı % kaç azalır?
A) % 5
B) % 6
C) % 8
D) % 10
E) % 15
4. Bir hücrenin bir molekülü pasif taşıma ile içine alamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hücrede ATP miktarının az olması
B) Molekül yapısının büyük olması
C) Hücrede ilgili enzimin bulunmaması
D) Molekülün hücre içindeki derişiminin az olması
E) Molekülün suda çözünebilir olması

5. Aşağıdakilerden hangisi çekirdekte bulunan yapılardan biri değildir?
A) Çekirdekçik
B) Protein
C) Çekirdek sıvısı
D) Krista
E) DNA

BAŞARILAR…

1.Aşağıdaki doğru – yanlış sorularını okuyarak parantezlerin içine cümle doğruysa (D) ,yanlışsa (Y) yazınız. (Doğru-Yanlış soruları 2’şer Puan olup toplam 12 puandır.)
A. (……)DNA molekülünde urasil, RNA molekülünde timin baz bulunur
B. (……)Doymuş yağlar, oda sıcaklığında sıvı halde bulunurlar.
C. (……)Enzimlerin etki ettiği maddeye substrat denir.
D. (……)Canlıların kullandığı enerji birimine ATP denir.
E. (…….)Karbonhidratlar ester bağı ile bağlanırlar.
F. (……)İnsanlar yeterli iyot tüketimi olmazsa guatr hastası olabilir.

2.Aşağıda boşluk doldurma sorularında boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
(Her boşluk 2 Puan olup toplam 18 puandır.)
A. A,D,E ve K ……………………………da çözünen vitaminlerdir.
B. Hayvansal kaynaklı olan, kuyruk yağı ve tereyağı ………………………….yağlardır.
C. İnsan sağlığını bozacak ölçüde yağ dokularında aşırı yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalığa
………………………….denir.
D. ATP ve RNA’nın yapısınında ……….. şekeri bulunur.
E. Proteinlerin yapıtaşlarına ……………………………..adı verilir.
F. Karbonhidratlarda ……………. , proteinlerde …………….. bağı bulunur.
G.Bitkilerde depo polisakkariti………………………………..dır.
H.Suya (OH)‾ iyonu veren maddelere ………………..denir.

3.Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. (40puan)(Soruların cevabını sayfanın arkasına yazınız)
A-)Proteinlerin görevlerinden 4 tanesini yazınız.(10p)
B-)Karbonhidratlar kaça ayrılır isimleriyle yazınız. İki tane polisakkarit örneği yazınız.(10p)
C-)Enzimlere etki eden faktörleri yazarak aktivatör madde örneği veriniz. (10p)
D-) DNA ve RNA arasındaki farkları yazınız (10p)

4.Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. (her soru 5 puan ,toplam 30 puandır.)

4.1 Besinlerin enerji için kullanım sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Karbonhidrat-protein-yağ
B) Protein-Yağ-Karbonhidrat
C) Protein-karbonhidrat-Yağ
D) Karbonhidrat-Yağ-Protein
E) Yağ-Protein-Karbonhidrat
4.2.Aşağıdakilerden hangisi disakkarit çeşididir?
A) Glikojen B)Fruktoz C)Maltoz D)Galaktoz E) Glikoz

4.3. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde ester bağı bulunur?
A) Yağ B) Protein C) Karbonhidrat
D) Su E) Mineral

4. 4. Aşağıdakilerden hangisi inorganik besindir?
A)Lipit B)Su C)Şeker
D)D vitamini E)Aminoasit

4.5.Aşağıdakilerden hangisi hücreyi inceleyen bilim dalıdır?
A)Embriyoloji B)Genetik C)Histoloji
D)Sitoloji E)Zooloji

4.6.Nükleik asitlerde bulunan aşağıdaki moleküllerden hangisi DNA ve RNA ‘da ortak değildir?

A)Adenin B)Guanin C)Deoksiriboz şekeri
D)Sitozin E)Fosfat

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir