6.Sınıf Türkçe Zamirler Ders Notu

ZAMİRLER

İsim olmadıkları halde ismin yerini tutan sözcüklerdir.

ÖZELLİKLERİ

* Çekim sırasında kök değiştirebilir.
Ben Bana
Sen Sana

*İsim çekim eklerini (hâl, iyelik, çoğul ekleri) -genellikle- alabilirler.

*İsim soyludur.

*İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar.

*Cümlede isim gibi kullanılabilirler.

*Tekil ve çoğul şekilleri vardır.

*Cümlede yalnız başına görev üstlenebilirler.

SÖZCÜK HALİNDEKİ ZAMİRLER

1-Kişi Zamirleri ( Şahıs Zamirleri )

Kişi isimlerinin yerine kullanılan zamirlere şahıs zamirleri denir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar

*Yarın ben iş yerinde olamayacağım.

*Siz ne zaman eve gideceksiniz.

*Bu işin üstesinden ancak sen gelebilirsin.

*Zor durumda kaldığında onlar yardım ediyordu.

Dönüşlülük Zamiri

Şahıs isimleri yerine kullanılması yönüyle şahıs zamirlerine benzer. Dönüşlülük zamiri “kendi” kelimesinin şahıslara göre çekimlenmesi ile kullanılır.

*Akşam yemeğini kendim yaptım.

*Oraya gidince kendimize ev alacağız.

NOT: Dönüşlülük zamiri kişi zamiri ile beraber kullanıldığında pekiştirme anlamı verir.

*Bu evi ben kendim temizledim.

*Siz kendiniz olayları buraya taşıdınız.

2-İşaret Zamirleri

İşaret yolu ile isimlerin yerini tutan zamirlere işaret zamirleri denir.

Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, bura, şura, ora, burası, şurası, orası, böylesi, şöylesi, öylesi

*Bunu hemen adreste yazan yere götür.

*Şunları kimsenin görmeyeceği bir yere saklaman gerekiyor.

*Ötekini bilmiyorum ama beriki işin ciddiyetini kavramamış.

*Onu çekmeceye koymayı sakın unutma.

3-Belgisiz Zamirleri

Hangi ismin yerini tuttuğu tam olarak belli olmayan zamirlerdir.

“Biri, birisi, hepsi, kimi, kimisi, hepsi, tamamı, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu, bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, her biri, öteberi, şey…”

*Kimse başkalarının mutsuzluğu ile mutlu olamaz.

*Herkes kendine yakışanı yapar.

*Bazıları gerçekten oldukça sinirli oluyor.

*Hiçbirimiz yeteri kadar fedakar olamadı.

4-Soru Zamirleri

İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlere denir.

Soru zamirlerden bazıları şunlardır : “ne, kim, hangisi, nere, kaç

*Hangisi senin hoşuna gitti?

*Bunları sana kim anlattı?

*Soruların kaçı cevaplandı?

*Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu?

EK HALİNDEKİ ZAMİRLER

1-İlgi Zamiri

İlgi zamiri eki “ki” ekidir. Bu ek, isim tamlamalarında tamlayana gelerek tamlanan olan ismin yerine geçebilmektedir.

* Kahveninki hiç bu kadar lezzetli olmamıştı.

* Zeynep’in gitarı Ayşe’ninkinden pahalı.

* Diğerlerininki çok daha güzel olmuş.

* Oradakiler hiç de güvenilir kimselere benzemiyorlar.

2-İyelik Zamiri

İsimlere eklenerek onların neye kime ait olduğunu belirten ekler “iyelik zamiri” olarak adlandırılır.

*Evinizi buradan görebiliyorum.

*Okulumuz şu bahçelerin ardında.

*Balonlarını elinden bırakma sakın.

*Yarın da ayakkabılarını alırız.

*Gitmişken evraklarınızı da teslim ederim.

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir