5.sınıf türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı sınavı soruları

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇELEBİ ESER ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ 5. SINIFLAR
I. DÖNEM III. YAZILI SINAV SORULARIDIR
Adı/ Soyadı:
Sınıfı/No:

YAYLADA YAŞAM
Yayla havası temizdir, serindir ve insan kendini tüy kadar hafiflemiş hisseder. Daha önce yapmadığınız kadar erken kalkabilirsiniz. Taze ürünler yiyebilirsiniz. Yanaklarınız bir süre sona kırmızı olur.
Bilirsiniz yaylalar, yüksek yerlerdir. Bu nedenle “yaylaya çıkmak”tan söz edilir. Günlük yaşam, yaylalarda çok erken başlar. İnekler erkenden sağılır, sağılan süt hemen değerlendirilir. Peynir, çökelek, kaymak, yoğurt yapılır. Hayvanlar mineral ve vitamince zengin dağ otlarından daha çok yesin, daha çok süt versin, daha bol ürün alınsın diye ikindiye kadar otlatmaya bırakılır.
(Aşağıdaki ilk dört soruyu metinden yararlanarak cevaplayınız.)

1. Yaylanın havası nasıldır?5p

2. Yaylada yaşam nasıldır?5p

3. Yaylalarda süt nasıl değerlendirilir?5p

4. İnsanlar hayvanlarını niçin dağda otlatırlar?

5. Aşağıda verilen cümleleri anlamlarına göre eşleştiriniz.4p
 Sular kirlendiği için balıklar azalıyor. Karşılaştırma Cümlesi
 Ülkemizde en kalabalık şehir İstanbul’dur. Amaç Sonuç Cümlesi
 Sınav sonuçlarını öğrenmek üzere internete gitti. Sebep Sonuç Cümlesi
 Derslerine düzenli çalışırsan başarılı olabilirsin. Koşul Cümlesi

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı mecaz anlamda mı kullanıldığını cümlelerin sonundaki paranteze yazınız. 6p
Dağ gibi adam birkaç günde eridi gitti.(…………) Taze fasulye almayı unutma.(…………)
Şarkı bitince salon alkıştan yıkıldı. (…………) Reklamlardan sonra ürünün satışı patladı.(…………)
Evlerinde kedi ve köpek besliyorlar. (…………) Öğrenciler yeni okullarına kısa sürede alıştılar.(…………)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zarar” kelimesinin zıt anlamlısı kullanılmıştır? 5p
A. Cömert biri olduğunu mahalledeki herkes bilir.
B. Kazancı bol bir işte çalışmayı herkes ister.
C. Söylediğine göre son işinden hiç kâr etmemiş.
D. Verimli toprakları satmayı düşünmüyoruz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hukuk ile ilgili terim kullanılmıştır? 5p
A. Kavgayı mahalle esnafı ayırdı.
B. Törende Onuncu Yıl Marşı okundu.
C. Tüm vatandaşlar yasalar önünde eşittir.
D. Seçimler için okullara sandıklar getirildi.

9. Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi deyim değildir? 5p
A. Raflardaki kitaplara göz gezdirdim.
B. Yürümekten ayaklarıma kara sular indi.
C. Bazı hatalarına göz yumdum.
D. Durmadan parmaklarını çıtlatıyordu.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi cümleyi öznel yapmıştır? 5p
A. Şekerli yiyecekler kilo yapar
B. Akdeniz’de verimli toprakla vardır.
C. Matematik problemi çözmek çok eğlencelidir.
D. Öğretmenin söylediklerini yüksek sesle tekrarladık.

Bir buğday tanesine
Dört elle sarılıyor,
Uyuşuk tembellere
Bakıp da darılıyor,
İbret alın çocuklar
Çalışkan karıncadan.
Uyuşuk tembellerden
Var mı hiç adam olan?

11. Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çalışkanlık

B. Sabır

C. Dayanışma

D. Yetinme

Yeterli ve dengeli beslenen kişiler sağlıklıdır. Hareketli ve esnek bir bedene, düzgün bir cilde, canlı, parlak saçalara sahiptirler. Kuvvetli kasları, çalışmaya istekli kişilikleri, boy uzunluğuna uygun vücut ağırlıkları ve normal zihinsel gelişimleri vardır. Sık sık hasta olmazlar.

12. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin başlığı olmaya en uygundur? 5p
A. Sporum Sağlık Yaşamdaki Yeri
B. Dengeli Beslenmenin İnsana Kazandırdıkları
C. Yeterli Beslenmemenin Zararları
D. Dengeli Beslenme Yolları

13. Aşağıdaki kelimelerin köklerini bulup isim kök mü fil kök mü olduklarını işaretleyiniz.10p

Sözcük Sözcüğün Kökü Fiil Kök İsim Kök
Öğretmenlik Öğret– x
Başlıklar
Dolgu
Engellilerin
Sargıları
Seçiciydim

19.01.2018 tarihinde buraya gelir misin?

14. Bu cümlede kullanılan noktaların yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 5p
A. Kesme işareti ( ‘ )

B. Kısa Çizgi ( – )

C. Eğik Çizgi ( / )

D. Virgül ( , )

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül ( , ) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? 5p

A. Bu, arabanın bagajında unutulmuş.
B. Telefon, en yaygın kullanılan iletişim aracıdır.
C. Hayvanlar, insanlar gibi temizliğe önem verir.
D. Babam, eve geç geliyor.

16. Seçtiğiniz herhangi bir konuda okulumuza dilekçe yazınız. 20p
( sayfa yapısı ve dilekçe düzeni 10p, dilekçedeki konu bütünlüğü ve başlık 10p)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir