1961-1982 anayasalarının farklılıkları nelerdir?

1961-1982 anayasalarının farklılıkları

  • 1961 Anayasasında yer alan Sivil Kanat (Temsilciler Kurulu) daha temsili nitelik taşırken. 1982 Anayasasında Sivil Kanat Danışma Meclisinin üyeleri atanmıştır.
  • CHP, CKMP 1961 Anayasanın hazırlanmasında rol alırken 1982 Anayasasında yani Danışma Meclisinde hiçbir siyasi parti yok. Danışma Meclisi daha bürokratik bir görevdedir.
  • Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisinden daha yetkiliydi.
  • 1961 Anayasasında halk oylamasında ne olacağı belliyken (Anayasa kabul edilmez ise yeniden seçim yapılacak ve yeni Temsilciler Meclisi kurulacaktı). 1982 Anayasasında böyle bir hüküm yoktu.
  • 1961 Anayasasında siyasi partiler kamuoyu oluşturma açısından rol alırken. 1982 Anayasasında hiç bir muhalif harekete izin verilmemiştir.
  • 1982 Anayasası halk oyuna sunulurken Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılmıştır.
BENZER:  Marjinal tasarruf eğilimi nedir?

1982 Anayasası 1961 anayasasına göre daha “katı” bir niteliktedir.

1982 anayasası Otorite -hürriyet dengesinde otoritenin ağırlığını arttırmıştır.

1982 anayasası devlet yapısı içinde yürütme organını güçlendirmiştir.

1982 Anayasası 1961 Anayasasına Oranla Daha Az katılmacı bir demokrasi modelini benimsemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir