12.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AYDINCA LİSESİ  COĞRAFYA DERSİ 12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

ADI SOYADI:……………………….

NU:……………..

PUAN:……..

A- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlarına ise ( Y ) yazınız. (2×5=10 Puan)

1. ( ) Modern tarım uygulanan Hollanda’da insan gücüne duyulan ihtiyaç fazladır.

2. ( ) Japonya dağlık bir ülke olduğundan ulaşım ağı gelişmemiştir.

3. ( ) Hindistan’ın dağlık ve engebeli arazi yapısı tarım alanlarının sınırlı olmasına sebep olmuştur.

4. ( ) Dünya’nın ilk sanayi kentleri Manchester ve Liverpol’dur.

5. ( ) Dünya’nın en yağışlı bölgesi Hindistan’da yer alan Çerapunçi’dir

B- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları en uygun kelime veya kelime grupları ile doldurunuz. (5×5=25 Puan)

1. Hindistan’da yaygın olarak görülen iklim türü ………………………………………

2. Dünya’da kurulan (bilgi yelpazesi.net) ilk ulusal park …………………………………………………..

3. Hollanda’da denizin doldurulması ile kazanılan tarım alanlarına ……………………………………… denir.

4. Türkiye’de heyelan olayları en fazla —————– Bölgesinde görülür.

5. İnsanların gezip görmek, eğlenmek, dinlenmek, spor yapmak vb. amaçlarla bulundukları yerden başka bir yere yaptıkları kısa süreli seyahatlere ———————— denir.

C- Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını şıklar üzerinde işaretleyiniz. (5×5=25 Puan)

1. Tarımsal verimlilik ülkelerin ekonomik kalkınmışlıkları ile yakından alakalıdır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde birim alandan alınan verim diğerlerine göre daha yüksektir?

A) Brezilya

B) Hollanda

C) Almanya

D) Hindistan

E) Çin

2. Aşağıdakilerden hangisi Hollanda hakkında verilmiş yanlış bir bilgidir?

A) Ekstansif tarım yaygındır

B) Topraklarının %25 i denizden kazanılmıştır.

C) Nüfusun % 90 ı kentlerde yaşar

D) Seracılıkta dünya birincisidir

E) Önemli gölleri Ren, Schalde, Maas ve Waal’dir

3. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinde Ege Bölgesi ilk sırada yer alır?

A) Balıkçılık

B) Turizm

C) Seracılık

D) Zeytin yetiştiriciliği

E) Pamuk üreticiliği

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait olan simgeler arasında yer almaz?

A) Ebru Sanatı

B) Cirit Oyunu

C) Heykel

D) Lale

E) Tezhip Sanatı

5. Ülkemizde çıkarılan aşağıdaki madenlerimizden hangisinin üretim sahası diğerlerine göre daha dardır?

A) Bakır

B) Demir

C) Linyit

D) Taşkömürü

E) Mermer

D- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (8×5=40 Puan)

1. Japonya’da nüfus genellikle kıyı kesimlerde toplanmıştır. Neden?

2. Dış ticaret dengesi ne (bilgi yelpazesi.net) demektir? Örnek vererek kısaca açıklayınız.

3. Ekstansif tarım metodu ile İntansif tarım metodunu karşılaştırınız.

4. Ülkemizde kurulan petrol arıtma tesislerinin kurulduğu kentleri ve isimlerini yazınız.

5. Türk kültürünü oluşturan manevi (soyut) unsurlar nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir