11.sınıf kimya 1.dönem 2.yazılı soruları

resmin alt tagı

Aşağıdaki cümlelerin başındaki ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini kutucuğun içine

yazınız. 10 puan

………..8O2– iyonunun 10 tane elektronu vardır, 2. periyot ve 16. grup elementidir.

……….Manyetik kuantum sayısı (m,) –2 olan bir orbital içeren atomun elektron dağılımı 3p orbitali ile sonlanabilir.

……..Bir elementin elektron dağılımı s1 d4 ile sonlanabilir.

…….Helyum asal gazı yanmadığından yangın söndürücü olarak kullanılabilir.

……3 tane atom içeren H2O bileşiği 1 mol’dür.

…….Basit formülü C2H6O olan bileşiğin molekül formülü C3H7COOH olabilir

……..3 mol gaz her koşulda 67,2 L hacim kaplar.

……..Gaz taneciklerinin yayılma hızları ile yayılma süreleri ters orantılıdır.

…….Efüzyon yüksek basınç sebebi ile oluşan dışa yayılmadır.

……Aynı koşullarda gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda tanecik bulunur.

Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere uygun ifadeler yazınız. 20 puan

Atom numarası 12 olan Mg elementin É1 değeri, atom numarası 13 olan AI elementinden daha

…………………………….

Trihidrojen mononitrür bileşiğinin yaygın adı ……………………………….

NaCIO3 bileşiğinde bulunan CI elementinin yükseltgenme basamağı ……………………… .

AI2O3 oksidi asitlerle ve bazlarla ayrı ayrı tepkime verdiğinden ………………….. oksittir

Artansız tepkimelerde tepkime kabında sadece …………………. bulunur.

f.0,4 mol C2H5OH bileşiğinin kütlesi ………………….. gramdır.

Bütün yanma tepkimeleri aynı zamanda ………………… tepkimesidir.

ı. 380 mmHg’lık gaz basıncı ……………………… torr basınca karşılık gelir.

Oda koşullarında 1 mol ideal gaz ………………………. L hacim kaplar.

0,2 atmosferlik gaz basıncı …………………. Pascal (Pa) dır..

3.Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 70 puan

Enerjisi 6,02 x 103 kJ/mol olan elektromanyetik ışımanın dalga boyu kaç nm’dir?

(Avogadro sayısı = 6,02 x 1023, h = 6,626 x 10–34 J.s, c : 3 x 108 m/s) 10 p

 

 

Aşağıda bileşik formülü ve adlandırma eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?5 p

A) Hg2O Cıva (I) oksit B) AIPO4 Alüminyum fosfat C) MnO2 Margan (IV) oksit

D) FeSO4 Demir sülfat E) NO2 Azot dioksit

 

Eşit mollerde CH4 ve O2 gazları tepkimesinden tam verimle 0,1 mol CO2 gazı elde edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 p

A) Başlangıçta 0,4 mol tepken vardır. B) 0,2 mol H2O oluşur. C) 0,1 mol CH4 gazından artar.

D) Toplam atom sayısı değişmez. E) Sınırlayıcı bileşen CH4 gazıdır.

 

Aşağıdaki tepkimede 100 gram C6H11OH, 64 gram C6H10 vermektedir.

C6H11OH —àC6H10 + H2O

Buna göre tepkimenin kuramsal verimi ve verim yüzdesini hesaplayınız (C: 12, H: 1, 0 : 16).10p

 

 

 

 

 

0,2 mol bileşik içinde 0,4 mol C elementi, 1,2 mol H elementi ve 0,4 mol O elementi bulunuyor.

Buna göre bileşiğin en basit ve molekül formülünü bulunuz. 10p

 

 

 

 

 

 

 

 

Başlangıçta 0,6 atm basınç, 70 °C sıcaklıktaki ideal bir gazın genleşmesi ile hacmi 100 mL, basıncı

0,4 atm ve sıcaklığı 50 °C olmuştur. Gazın ilk hacmi kaç mL’dir?10p

 

 

 

4,8 g Mg metalinin yeterli HCI çözeltisi ile tepkimesinden H2 gazı 25°C sıcaklıkta su üzerinde toplanıyor.Barometrede ölçülen açık hava basıncı 750 mmHg olduğuna göre kaptaki H2 gazının

hacmi kaç mL’dir? (Mg = 24 , 25°C’de PB = 23,76 mmHg) 5p

A) 3, B) 4,48 C) 2,24       D) 1,12        E) 6,72

 

Aşağıdaki tepkimede 100 gram C6H11OH, 64 gram C6H10 vermektedir.

C6H11OH$C6H10 + H2O

Buna göre tepkimenin kuramsal verimi ve verim yüzdesini hesaplayınız (C: 12, H: 1, 0 : 16).10p

BAŞARILAR…..

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir