10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Çalışma Soruları


TARİH 10 DERSİ I. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA SORULARI

ESKİ KONULAR

 1. Yy. başlarında Anadolu’da yer alan devletler hangileridir?
 2. Yy. başlarında Balkanlar’da yer alan devletler hangileridir?
 3. Yy. başlarında Orta Doğu ve Karadeniz’in kuzeyinde yer alan devletler hangileridir?
 4. Osmanlılar Oğuzlar’ın hangi boyuna mensuptur?
 5. Kayı boyunun başında kim bulunmaktaydı?
 6. Osmanlı’nın kuruluştan, Fatih Dönemi’ne kadar olan savaşların isimlerini yazınız.
 7. Karesi Beyliği’nin alınması ile Osmanlılar hangi boğaza ulaşmışlar ve buradan nereye çıkmışlardır?
 8. Osmanlılar’ın Rumeli’de (Balkanlar’da) ilk aldığı yer neresidir?
 9. Yıldırım Bayezid, İstanbul’u almak için İstanbul’un Anadolu yakasına ne inşa ettirmiştir?
 10. Osmanlılar’ın Balkanlar’daki iskan politikasının amacı nedir?
 11. Osmanlı’nın büyümesini kolaylaştıran etkenler nelerdir?
 12. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için alınan ilk beylik hangisidir? Hangi padişah zamanında alınmıştır?
 13. Ankara Savaşı’nın yılını ve taraflarını yazınız.
 14. Ankara Savaşı’nın sebepleri nelerdir?
 15. Ankara Savaşı’nın sonuçları nelerdir?
 16. Fetret Devri nedir?
 17. Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirdiği halde Balkanlar’da herhangi bir ayaklanmanın olmamasının sebebini yazınız.
 18. Osmanlı’da çıkan ilk dini isyan nedir? Hangi padişah zamanında çıkmıştır? Nedeni nedir?
 19. İlk deniz savaşı hangi padişah zamanında hangi devlet ile yapılmıştır? Hangi taraf kazanmıştır?

YENİ KONULAR

 1. Osmanlı’da devlet anlayışı kaça ayrılır? Kısaca açıklayınız.
 2. Eski Türk devletleri niçin kısa ömürlü olmuştur?
 3. Osmanlı’da padişah öldükten sonra yerine kimin geçeceğini belirten bir yasa var mıydı? Bu neye yol açmıştır?
 4. Sancağa çıkma uygulaması nedir? Bu uygulamanın amacı nedir?
 5. Divan-ı Hümayün hangi padişah zamanında kurulmuştur?
 6. Osmanlı padişahı ülkeyi gönlüne göre mi yönetirdi?
 7. Kuruluş dönemi Osmanlı ordusu hakkında bilgi veriniz.
 8. Osmanlı’da ilk düzenli ordu nedir? Kısaca bilgi veriniz.
 9. Devşirme sistemini açıklayınız.
 10. Yeniçeri ocağı hakkında bilgi veriniz.
 11. Tımar sistemini kısaca açıklayınız.
 12. Has, zeamet ve tımarı açıklayınız.
 13. Akıncılar, azaplar nedir?
 14. Reaya, adet-i ağnam, derbentçi, gedik, lonca, muhtesip ve emin nedir?
 15. Osmanlı toprakları kaça ayrılır? Açıklayınız.
 16. İstanbul’un fethinin sebepleri nelerdir?
 17. İstanbul’un fethi için Osmanlı’nın yaptığı hazırlıklar nelerdir?
 18. İstanbul’un fethi için Bizans’ın yaptığı hazırlıklar nelerdir?
 19. Fatih’in İstanbul’un fethinden sonra Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’da kalmasına izin vermesinin sebebini yazınız.
 20. İstanbul’un Fethi’nin Türk Tarihi açısından sonuçları nelerdir?
 21. İstanbul’un Fethi’nin dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir?
 22. Fatih döneminde Balkanlar’da nereleri alınmıştır?
 23. Fatih döneminde Anadolu’da nereleri alınmıştır?
 24. Otlukbeli Savaşı kimler arasında olmuştur? Sebebi ve sonucu nedir?
 25. Fatih Dönemi Osmanlı Venedik Savaşı sonunda imzalanan antlaşmanın maddeleri nelerdir?
 26. Fatih Dönemi denizlerdeki gelişmeler nelerdir?
 27. Cem olayı nedir?
 28. Bayezid döneminde Avrupa’daki fetihler niçin duraklamıştır?
 29. Osmanlı’da saray teşkilatı kaça ayrılır? Kısaca açıklayınız.
 30. Divan-ı Hümayün nedir?
 31. Divan-ı Hümayün’deki görevlileri, görevleri ve bugünkü karşılıkları ile yazınız.
 32. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye’yi açıklayınız.
 33. Osmanlı’da taşra teşkilatı kaça ayrılır? Her birini açıklayınız.
 34. Osmanlı’da eyaletler kaça ayrılır? Her birini açıklayınız.

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir