10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları

İSKİLİP AKŞEMSEDDİN ANADOLU LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 10.SINIF  1.DÖNEM   2.YAZILI SORULARI

Adı-Soyadı:                                                                                               No:

Sınıfı:                                                                                                       Puan:

 

A

1- Aşağıdaki Peygamber-Suhuf eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A. Hz.Şit-10 sayfa

B. Hz.İdris-30 sayfa

C. Hz.İbrahim-50 sayfa

D. Hz.Şit-30 sayfa

E. Hz.Adem-50 sayfa

 

2- Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.

Yukarıda anlatılan namazın farzı hangisidir?

A.Hadesten teharet

B. Kade-i ahire

C.Kıyam

D. Necasetten teharet

E.  Kıraat

 

3-5Vakit namazın içinde toplam kaç rekat farz  vardır?(Örneğin;Sabah namazı 2rekat farz 2 rekat sünnet olmak üzere 4 rekatten oluşur.İçinde 2 rekat farz vardır.)

A.40

B) 17

C) 18

D) 5

E) 16

 

4- Allah’ın varlığının kendisinden olması, var olmak ve mevcudiyetini sürdürmek için başkasına muhtaç olmaması demektir.

Yukarıda anlatılan sıfat hangisidir?

A.Kıyam binefsihi

B. Muhalefetün lil havâdis

C.Vahdaniyet

D. Basar

E.  Semi

 

5- Aşağıdakilerden hangisi  kılınması Sünnet  olan namazlardan biridir?

A.Beş vakit namaz

B. Cuma namazı

C.Bayram namazı

D. Cenaze namazı

E.  Teravih namazı

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Cenaze namazının özelliklerinden birisi değildir?

A- 4tekbir alınarak kılınır

B- Cemaatle kılınır

C-4 rekattir

D-Ruku ve secdesi yoktur

E-1.tekbirden sonra Sübhaneke duası okunur

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimde ismi geçen Peygamberlerden birisidir?

A.Hasan

B.Ömer

C.Elyasa

D. Münir

E.  Habil

 

8-İbadetlerin yapılış şekillerine  sınıflandırılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi sadece bedenle yapılan ibadetlerden birisidir?

 

A.Sadaka

B. Oruç

C.Hac

D. Kurban

E.  Zekat

 

9- Allah’ın sıfatlarından hangileri sırasıyla  ‘görmek, işitmek ve yaratmak’ anlamındadır?

A)Basar-tekvin- Semi

B)Semi’-tekvin-  basar

C)Vahdaniyet-tekvin-Basar

D)Basar-semi-tekvin

E) Vahdaniyet-Semi’-tekvin-

 

10- Namazda ayakta durmaya ne ad verilir?

A.Hadesten teharet

B. Kade-i ahire

C.Kıyam

D. Necasetten teharet

E.  Kıraat

 

11-Aşağıdakilerden hangisi  kılınması Vacip olan namazlardan biridir?

A.Beş vakit namaz

B. Teheccüd namazı

C.Bayram namazı

D. Cuma namazı

E.Tesbih namazı

 

12-Akşam namazı toplam kaç rekattir?

A.10

B. 4

C.13

D. 5

E. 7

 

13-Peygamberlik hangi kavramla ifade edilir?

A.Tevekkül

B. Cüzi irade

C.Nübüvvet

D. Tekvin

E.  Tefekkür

 

 

14- Yüce Allah’ın sınırsız bilgisiyle evrende meydana gelecek olayları önceden bilip takdir etmesine ne denir?

A.Cüzi irade

B. Kaza

C.Tevekkül

D. Kader

E. Tefekkür

 

15- Hacı Bektaş Veli, Makâlât adlı eserinde iman, amel ve küfrü, ticari kavramlara benzetmiştir: “İmanı”, ticaret yapmak için gerekli olan “sermaye”ye, “amel”i (Allah’ın emirlerini tutmayı)  …………. , “küfrü” (Allah’ı inkâr etmeyi) de  ……………….. benzetmektedir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir?

A.Çalışkanlık-Tembellik

B. Çalışkanlık-Riya

C.Kâr-İflas

D.İbadet-Günah

E.Çalışkanlık-Günah

 

16- Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimde ismi geçen Peygamberlerden birisidir?

A.Ebubekir

B.Mutim

C.Hüseyin

D. Hud

E. Kabil

 

Yön yön sarılmışım ne yana baksam;

Sarılan olur da saran olmaz mı?

Kim bu yüzü çizen sanatkâr ressam

Geçip de aynaya soran olmaz mı?

Necip Fazıl KISAKÜREK, Çile, s, 24.

17-Üstad yukarıdaki mısralarda daha çok neyi anlatmak istemektedir?

Allaha ibadet edilmesi gerektiğinden

Allah her şeyi yaratan,yaşatan ve gözetendir

Tevekkülün önemi

Evren tasadüfen meydana gelmiştir.

Yapılışlarına göre ibadet çeşitlerinden

 

18- Allah’ın, yaratılanlara benzememesidir.

Yukarıda anlatılan sıfat hangisidir?

A.Kıyam binefsihi

B. Muhalefetün lil havâdis

CVahdaniyet

D. Basar

E. Kıdem

 

19-Aşağıdakilerden hangisi Allahın Zati sıfatlarından biridir?

A.Tekvin

B.Kudret

C.Basar

D. Vucut

E.  İrade

 

20-Allahın bilip takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine ne denir?

A.Kader

B.Tevekkül

C.Cüzi irade

D. Kaza

E.  Mizan

 

21-Namazın sonunda selam vermeden önce bir miktar oturmaktır.

 

Yukarıda anlatılan namazın farzı hangisidir?

A.Hadesten teharet

B. Kade-i ahire

C.Kıyam

D. Necasetten teharet

E.  Kıraat

 

22- Manevi kirlerden temizlenmedir. Su varsa abdest veya boy abdesti (gusul) alarak, su olmadığı durumlarda ise teyemmum yapılarak gercekleştirilir.

Yukarıda anlatılan namazın farzı hangisidir?

A.Hadesten teharet

B. Kade-i ahire

C.Kıyam

D. Necasetten teharet

E.  Kıraat

 

23-  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A-Tevrat-Hz. İsa

B- Kur’an- Kerim-Hz. İsa

C- İncil-Hz. Musa

D- Zebur-Hz. Davut

E-Tevrat-Hz.Davut

 

24- Kişinin ayakta, kendisinin duyabileceği bir sesle “Allahu ekber.” diyerek namaza başlamasıdır.

Yukarıda anlatılan namazın farzı hangisidir?

A.Ruku

B. Kade-i ahire

C.Kıraat

D. Kıyam

E.  İftitah tekbiri

 

25-Aşağıdakilerden hangisi  kılınması Farz olan namazlardan biridir?

A.Bayram namazı

B. Teheccüd namazı

C.Evvabin namazı

D. Cenaze namazı

E.  Teravih namazı

 

NOT:HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 4     PUANDIR.

SINAV SÜRESİ 30   DAKİKADIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir