Verginin Entegrasyonu Nedir?

Verginin Entegrasyonu Nedir?
Vergi entegrasyonu kavramının vergi bütünleştirilmesi yada vergi uyumu olarak düşü-nülmesi gerekir. Ancak özel anlamıyla vergi entegrasyonu, herhangi bir kurumdan kâr payı elde eden gerçek kişinin, bu kar payı dolayısıyla muhatap olduğu vergi yükünün, diğer kaynaklardan elde edilen gelirlere ilişkin vergi yükü ile aynı olması olarak tanım-lanmaktadır. Bu bağlamda vergi entegrasyonunun sağlanmış olması, tamamının dağı-tılmasına karar verilen bir kurum kazancını elde edenler açısından oluşan vergi yükü-nün, başka kaynaklardan elde edilen bir kazanca ilişkin gelir vergisinin son dilimine isabet eden orandan daha fazla veya az olmaması anlamına gelmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar