Tam istihdamda görülmeyen işsizlik nedir?

Tam istihdamda görülmeyen işsizlik: Devrevi işsizliktir. (konjonktürel-gayri iradi işsizlik.) Devrevi işsizlik, reel GSYH’nın reel GSYH büyüme trendi etrafında birbirini izleyen genişleme-daralma biçimindeki hareketinden kaynaklanan kısa süreli bir işsizlik türüdür.(iktisadi dalgalanmadan kaynaklanan)İşsizlik haddi ile doğal işsizlik haddi arasındaki farktır.Tam istihdam durumunda doğal işsizlik vardır.Doğal işsizlik, friksiyonel (geçici) ve yapısal işsizlikten oluşur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar