Etiket «ticaret hukuku»

Ticaret Hukuku Ders Notları

TİCARET HUKUKU TİCARET HUKUKU TESTİ ÇÖZ TİCARET HUKUKU’NUN UYGULAMA ALANINI BELİRLEYEN SİSTEMLER, SÜBJEKTİF SİSTEM: TACİRE uygulanır ilk kabul gören sistemdir. Sınıf Hukuku niteliğindedir. Fransız Devrimi ile eleştirilmiştir. OBJEKTİF SİSTEM: TİCARİ İSLERE uygulanır. KARMA SİSTEM: TACİR ve TİCARİ İSLERE uygulanır. 1926 tarihli Ticaret Kanunu’nda bu sistem esas alınmıştır. TİCARİ İŞLETME ESASI (MODERN SİSTEM): TİCARİ İSLETME ve …