Scitovsky teoremi nedir?

Scitovsky teoremi: Dışsallıklara karşı piyasa kuralları içerisinde uygulanacak bir çözüm olan Scitovsky yaklaşımında, zarar gören ve zarara yol açan arasında bir pazarlık söz konusudur.

Scitovsky, Kaldor ve Hicks’in toplumda refah artırıcı değişiklikler için öngördüğü kriterleri benimsemiş, buna “ikili kriter” eklemiştir. Bu teoreme göre, herhangi bir A durumundan, B durumuna geçilmesi halinde, refah artışından söz edilebilmesi için avantajlı duruma geçenlerin kazançları, kaybedenlerin zararlarındanbüyük olmalı ve buna ek olarak da “kazançlı olanların zararda olanları ikna edebilmeleri” ve “zararlı duruma geçenlerin de kazançlı duruma gelenleri ikna etmeleri” gerekmektedir.

  • Kaldor kriteri: Bu ölçüte göre belirli bir politikanın uygulanması sonucunda ortaya çıkan yeni durumdan kazançlı çıkacak olanlar, zarar gö­renlerin kayıplarını tam olarak tazmin etseler bile, hâlâ kazançlı iseler yeni durum bir sosyal iyileşmedir.
  • Hicks kriteri: Hicks’e göre bir politika uygulamasından zarar görenler, bu politikanın uy­gulanmaması için, önerdikleri parasal ödemelerle kazançlı çıkanları ikna edemiyorlarsa bu durum bir sosyal iyileşmedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar