Satış sözleşmesi nedir?

Satış sözleşmesi nedir?

Satım (satış) sözleşmesi “iki tarafa borç yükleyen sözleşme”lerdendir. Diğer bir ifadeyle, satıcı ve alıcı hem borçlu, hem de alacaklıdırlar. Satıcı, satılan malı, hakkı veya malvarlığı değerinin mülkiyet ve zilyetliğini alıcıya devretmek bakımından borçlu, semeni (satış bedelini/parayı) ondan istemek bakımından alacaklıdır. Aynı şekilde alıcı da, semeni satıcıya ödemek bakımından borçlu, fakat satılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğinin kendisine devredilmesini istemek bakımından alacaklıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar