Örf ve adet kuralları ile hukuk kuralları arasındaki farklar nelerdir?

ÖRF VE ADET KURALLARI

 

  • bazı yazarlara göre örf ve adetler bir bdk değil onlar daha ilerde hukukun kaynakları sayılmaktadır ikinci grup yazarlara göre ise örf ve adetler bhk nın düzenleyicisi olduğunu savunmaktadır

  • Hukuhi örf ve adet kuralları : süreklilik , genel inanç , devlet desteği unsurları ile tanımlanır bu tür örf ve adet kuralları hukukun kaynağıdır ve belirli şartlar altında hakim bunları uygulayarak karar verebilir

  • Alelade örf ve adet kuralları : sadece süreklilik ve genel inanç unsurları ile tanımlanır her toplumda iyi veya kötü alelade örf ve adet kuralları vardır ancak bunlardan bazuları devlet desteğine sahip olur ve aynı zamanda hukukun kaynağı olarak iş görürler bazı örf ve adetlerde ise devlerin cezai yaptırımı söz konusudur , toplumdaki insanlar bu kuralları uygulamak zorunda olduğu için bu eylemleri gerçekleştirirler

Alelade örf ve adet kurallarının unsurları

  • maddi unsur ( eskilik ve süreklilik ) : toplum içinde bir davranışın örf ve adet kuralı olabilmesi için bu davranışın herşeyden önce çok eski zamanlardan beri sürekli olarak tekrarlanan bir davranış olması gerekir mecelle 166’ya göre adetin ‘’kadim’’ olması gerekmektedir

  • manevi unsur ( genel inanç ) : örf ve adetin uygulanabilir olması için toplumda genel bir inanç doğmuş olmalıdır mecelle 41’e göre ‘’ adet ancak galip… oldukta muteber olur ’’ifadesi zorunluluk inancını dile getirmektedir

 

 

ALELADE ÖRF VE ADET KURALLARI İLE HUKUK KURALLARI ARASINDAKİ FARKLAR

 

  • Kaynakları bakımından : hukuk kuralları her seferinde yukarıda yazdığım gibi nalet hukuk düzeni tarafından yetkilendirilmiştir örf ve adet kuralları ise belirli konuda uzun bir zaman boyunca bireylerin aynı şekilde davranması sonucu doğarlar

  • Muhattapları bakımından : hukuk kuralarınun muhattabı ülke sınırları içerisinde bulunan herkestir örf ve adet kuralları ise belirli bir toplumsal çevre içinde bulunan insanları bağlar örneğin atağızlılar arasında geçerli örf ve adet kurallarının muhattabı yine atağızlılardır.

  • Uygulayıcıları bakımından : hukuk kurallarının ihlal edilip edilmediğini hukuk düzeni tarafından yetkilendirilmiş makamlar tespit eder ancak örf ve adet kuralları için bu denetimi toplumsal çevre gerçekleştirir.

  • Müeyyide bakımından : hukuki nitelikteki örf ve adet kurallarının müeyyidesi ile hukuk kurallarının müeyyidesi aynıdır zira hukuki nitelikteki örf ve adet kuralları da bir hukuk kuralıdır ama alelade örf ve adet kurallarının müeyyidesi ile hukuk kurallarının müeyyidesi arasıdna büyük farklar vardır hukuk kuralları merkezileştirilmiş müeyyide ile donatılmıştır buna karşılık örf ve adet kurallarının müeyyidesi çok çeşitlidir . ayıplama , kınama , gruptan atma , dövme ve hatta öldürme

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar