Normlar hiyerarşisi nedir?

Normlar hiyerarşisi nedir?

Bir hukuk düzeninde var olan normlar altlık – üstlük ilişkisi içinde yapılanırlar. Alt basamakta olan norm geçerliliğini üst basamakta olan normdan alır ve dolayısıyla ona uygun olmak zorundadır. Alttaki norm da üstteki normun işleyişini, hayata geçirilmesini sağlar. Bu ilişkiye normlar hiyerarşisi denir.

Normlar hiyerarşisinin en üstünde anayasa yer almaktadır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Anayasanın 90.maddesi hükmüne göre uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir. Tüzükler kanuna, yönetmelikler de tüzük ve kanuna aykırı olamaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar