Monopol(tekel-inhisar) nedir?

Monopol(tekel-inhisar): İkamesi güç olan herhangi bir mal ya da hizmetin üretim veya satışının tek bir firma tarafından yapıldığı piyasa türüdür.Monopolci firmanın belli bir arz eğrisi yoktur.Çünkü monopolcünün uyguladığı fiyat her üretim düzeyinde  marjinal maliyet ve marjinal hasılattan büyüktür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar