Mali kural

Mali Kural (Fiscal Rule)

Kamu maliyesi açısından izlenecek politika iki türlü olabilir: Esnek politika ya da kurala bağlı politika. Esnek politika, maliye politikasının anayasa ve yasalarda çizili kurallar içinde yürütülmesi koşuluyla esnek biçimde yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Kurala bağlı maliye politikası ise kamu kesiminin gelir, gider, borçlanma ve finansal yükümlülük altına girme konularında orta ve uzun dönemde izleyeceği politikaların esneklik limitlerinin belirli kurallara bağlanması olarak tanımlanabilir. Kurallara bağlı maliye politikası söz konusu olduğunda uygulanacak maliye politikasının esneklik limitlerini belirleyen kurallara mali kural adı veriliyor.

Yorumlar 1

  • Kamu Maliyesinin disipline edilerek bir kural çerçevesinde yönetilmesini amaçlayan bir yaklaşımdır. Kamu Maliyesinin en önemli kurallarından biri devletin gelir ve gider dengesinin sağlanmasıdır. Düzgün bir kamu maliyesi işleyişi için bu dengenin korunması ve sürdürülmesi çok önem teşkil etmektedir. Bütçe Dengesi, borç, harcama veya vergileme gibi mali göstergeye özel limit koyan yasal sınırlamalar olarak ta tanımlanabilir.
    Mali Kurallar değişik şekilde olabilir.
    Örnek verelim;
    Denk Bütçe Kuralları ve Altın Kuralı, Kamu Borcunun Kontrolüne Yönelik Sınırlamalar, Toplam Harcamalar Üzerine Yönelik Sınırlamalar, Vergi Yükü, Artış veya Azalısına Yönelik Sınırlamalar. Günümüzde en önemli Mali Kural Maastricht Anlaşması’dır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar