Hakimin hukuk yaratması nedir ve sonuçları nelerdir?

Hâkimin Hukuk Yaratması ve Sonuçları: Kanunda uygulanabilir bir hüküm bulunmaması bir kanun boşluğudur. Kanun boşluğuyla karşılaşan hâkim örf ve adet hukukuna başvurur. Örf ve adet hukuku hukukun 2. kaynağıdır. Yazılı olmayan toplumca benimsenen kurallardır. Örf ve adet hukukunda uygulanacak bir hüküm yoksa hukuk boşluğu oluşur. Bu hukuk boşluğunu kendini kanun koyucu yerine koyarak genel, soyut nitelikli, objektif bir hukuk yaratır ve hâkim bu boşluğu doldurmuş olur. Hâkimin yarattığı hukukun özellikleri: Emredici ve bağlayıcı değildir. Kanun hükmü taşımaz. Kuvvetler ayrılığı ilkesini zedelemez.(Kural koyma yetkisi daima TBMM’dedir. Üst yargı denetimine tabidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar