Din kuralları ile hukuk kuralları arasındaki farklar nelerdir?

DİN KURALLARI

  • Tanrı tarafından konulduğunu ve Peygamberler vasıtasıyla bizlere ulaşmış bulunduğuna inanılan bir takım emir ve yasaklar olarak tanımlanmaktadır
  • İnsaların büyük bir kısmı bu kurallara göre yaşadığından din kurallarının var olduğu apaçık gerçektir. Din kuralları da aynı hukuk kuralları gibi beşeri davranışları düzenleyen kurallardır.

DİN KURALARI İLE HUKUK KURALLARI ARASINDAKİ FARK

  • Değişebilirlik bakımından : hukuk kuralları zamanla değişebilir ve çağın ihtiyaçlarına uyum sağlar buna akrşılık din kuralları zaman içerisinde değişmez niteliklendirilir , durağandırlar ; zamanın gereklerine uyum sağlayamazlar
  • Amaç bakımından : din kuralları ilahi adaleti hukuk kuralları ise nesnel adeleti gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar ancak her iki kuralda toplumda barış , huzur vegüveni sağlamayı amaçlamaktadır
  • Kaynak bakımından : hukuk kurallarının kaynağı beşeri iradeyken dini kuralların kaynağı ilahi iradedir
  • Muhatapları bakımından : bu açıdan ikisinin önemli sayılacak farkları yoktur ikisininde muhattabı insandır ancak hukuk kuralları bir devletin bireyleri için geçerliyken hukuk kuralları evrenseldir
  • Müeyyide bakımından : aslında hukuk kuralarını din kuralından ayıran asıl nokta müeyyidesi bakımındandır hukuk kuralları maddi din kuralları ise manevi müeyyidielidir bununla kastedilen hukuk kurallarının müeyyidesi dünyevidir ; bu dünyada gerçekleşir din kuralının müeyyidesi ise uhrevidir.
  • Kapsamları bakımından : dini kurallar uhrevi hukuki kurallar dünyevidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar