Davanın görevsiz yargı yerinde açılması

DAVANIN GÖREVSİZ YARGI YERİNDE AÇILMASI: Üç durum söz konusudur.
1)Açılan iptal davasına bakma yönetsel yargının görev alanı dışında ise görev ve yetki kurallarına uyularak görevsizlik kararı verilir.Örneğin idare mahkemesi yada Danıştay’da açılmış bir iptal davası adli yada askeri yargının görev alanı içine giriyorsa görevsizlik kararı verilir.
2)Açılan iptal davası yönetsel yargının görev alanı içinde kalmakla birlikte yanlış yönetsel yargı yerinde açılmış ise görevsizlik kararı verilerek dosya görevli yönetsel yargı yerine gönderilir.Örneğin idare mahkemesinde açılması gereken bir dava yanlışlıkla Danıştay’da açılmış ise Danıştay görevsizlik kararı vererek dosyayı yetkili idare mahkemesine gönderir.
3)Bakılması Danıştay,idare ve vergi mahkemelerinin görevine girdiği halde adli veya askeri yargı yerinde açılmış bulunan davaların görev noktasından reddi halinde bu husustaki görevsizlik kararının kesinleşmesini izleyen günden 30 gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar