Çek nedir?

ÇEK:kanunen emre yazılı senet olan,ödeme aracı niteliği olan ve muhatabın banka olduğu senetlerdir. ZORUNLULAR:çek kelimesi, kayıtsız şartsız bir bedelin ödeneceği, muhatap banka adı, keşide günü ve keşidecinin imzası

*emre yazılı çekler ‘ciro ve teslimle’;nama yazılı çekler’alacağın temliki ve teslimle’;hamiline yazılıda ise ‘yalnızca teslimle’devredilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar