9.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

9.SINIF BİYOLOJİ DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SORULARI ( A Grubu)

A.Aşağıdaki doğru – yanlış sorularını okuyarak parantezlerin içine cümle doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız. (Doğru-Yanlış soruları 2’şer Puan olup toplam 10 puandır.)
1. (……) Canlı varlıkların hepsi; ister bir hücreli ister çok hücreli olsun, hücresel bir yapıya sahiptir.
2. (……) Hayvanların beslenme şekli heterotroftur.
3. (……) Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne metabolizma denir.
4. (……) Solunum bir çok tepkimenin gerçekleştiği hücre düzeyinde bir yıkım olayıdır.
5. (……) inorganik bileşikler vücutta sentezlenir.
1. Bitkilerde depo maddesi polisakkarit ……………………..…….…………
Hayvanlarda depo maddesi polisakkarit …………………….……………….

2. -Canlının kendi benzerini meydana getirmesine ………………………….. denir.

3. Ph cetvelinde, Ph 0’den 7’de gidildikçe ……………….…. özellik artar.

4. Beş Karbonlu şekerlerden Riboz ,………………… ve ………..…..…….’nın yapısına katılır.

5.Büyük moleküllerin birleşirken aralarından su çıkararak daha büyük molekülleri oluşturmalarına ………….…………………..………….denir.

B.Aşağıda boşluk doldurma sorularında boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
(Her boşluk 2 Puan olup toplam 14 puandır.)(DNA-Nişasta-Glikojen-Kitin-Üreme-Asit-Baz-Tuz-Hiroliz-Dehidrasyon-RNA-ATP)
C.Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. (toplam 58 puandır.)
1-) Canlıların ortak özelliklerini maddeler halinde yazınız. (5 madde*10puan)

2-) Canlılardaki minerallerin görevlerinden birini yazınız(10p)

1.Bilimsel bir problemin çözüm basamaklarını sırasıyla yazınız? (10p)

4.Bilim nedir? (5p)

5-) Canlılarda suyun görevleri nelerdir 4 tanesini yazınız. (8p)

6-) Canlıların temel bileşenlerin den sadece organik bileşikleri yazınız.(10p)

7-) Karbonhidrat çeşitlerini yazınız.(5p)

D.Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. (toplam 16 puandır.)

S. 1) Besin maddelerinin vücudumuzda enerji elde etme sırası hangisidir?
A) Yağ › Karbonhidrat › Protein
B) Yağ › Protein › Karbonhidrat
C) Karbonhidrat › Protein › Yağ
D) Karbonhidrat › Yağ › Protein
E) Protein › Karbonhidrat › Yağ

S. 2) Aşağıdakilerden hangisi nicel bir gözlemdir?
A) İnsan kalbi dakikada 72 kez atar.
B)Kan pH değeri ortalama 7,4’tür.
C)İnsan vücut ısısı değişkendir.
D) İnsan kılcal damarları çok uzundur.
E)Pankreas günde yaklaşık 1,2 litre sıvı salgılar

S. 3) Bilimsel yöntemde;
I. Kontrollü deneyler yapmak
II. Problemi tespit etmek
III. Hipotez kurmak
çalışmaları hangi sıraya göre yapılır?
A)I – II – III B)II – I – III C)II – III – I
D)III – I – II E)III – II – I

S.4) Hayvanları inceleyen bilim dalı hangisidir?
A)Morfoloji B)Sitoloji C)Botanik D)Fizyoloji E)Zooloji

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar