10.sınıf biyoloji çalışma soruları

10.SINIF BİYOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI

 1. Hücre bölünmesinin nedenlerini açıklayınız.
 2. Kanser neden ve nasıl oluşur ?
 3. Hücre döngüsü ne demektir?
 4. Bölünme yeteneğini kaybetmiş hücreler hangileridir?
 5. Hücre döngüsü interfaz safhasında hangi noktalarda hangi olaylar gerçekleşir?
 6. Mitozun evreleri ve gerçekleşen olayları sayın.
 7. Sitokinez nedir?
 8. Hayvan ve bitki hücrelerindeki sitokinez olayları neden farklı şekilde gerçekleşir?
 9. Orta(Ara) lamel oluşumunu anlatınız.
 10. Mitoz bölünme tek ve çok hücrelilerde neyi sağlar?
 11. Üreme nedir?Çeşitlerini sayınız.
 12. Eşeysiz üremenin özellikleri nelerdir?
 13. Eşeysiz üreme çeşitleri nelerdir?
 14. İkiye bölünme nasıl gerçekleşir?Hangi canlılarda görülür?
 15. Tomurcuklanma nasıl gerçekleşir?Hangi canlılarda görülür?
 16. Koloni nedir?
 17. Sporla üreme nasıl gerçekleşir?Hangi canlılarda görülür?
 18. Rejenerasyonla üreme nasıl gerçekleşir?Hangi canlılarda görülür?
 19. Rejenerasyon ile canlıların gelişmişliği arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 20. Vejetatif üreme nedir?
 21. Aşılama,çelikle üreme,doku kültürü tekniklerini açıklayınız.
 22. Vejetatif üremenin tarımda kullanılmasının avantajları nelerdir?
 23. Partenogenez nedir?Arılarda nasıl gerçekleştiğini açıklayınız.
 24. Mayoz bölünmenin özelliklerini ve neleri sağladığını açıklayınız.
 25. Mayoz 1 sonucu ve Mayoz 2 sonucu ne sağlanmaktadır?
 26. Mayoz 1 evrelerini ve gerçekleşen olayları anlatınız.
 27. Homolog kromozom,tetrat,kiazma,crossing-over terimlerini açıklayınız.
 28. Crossing-overın canlılar için önemini açıklayınız.
 29. Mayoz 2 evrelerini ve gerçekleşen olayları anlatınız.
 30. Mitoz ile mayoz bölünme arasındaki farkları sayınız.
 31. Gamet,döllenme,zigot ve eşeyli üreme terimlerini açıklayınız.
 32. Hermafrodit ne demektir?
 33. Tam çiçek,eksik çiçek,tozlaşma,çifte döllenme terimlerini açıklayınız.
 34. Konjugasyon,transdüksiyon ve transformasyon terimlerini ve hangi canlılarda görüldüğünü açıklayınız.
 35. Yukarıdaki olaylar canlılara neleri sağlar?
 36. Gametogenez ne demektir?
 37. Sperm hücresinin kısımları ve özellikleri nelerdir?
 38. Yumurta hücresinin spermden farklı özellikleri nelerdir?
 39. Sperm erkeklerde hangi üreme organında oluşturulur?
 40. Yumurta dişide hangi üreme organında oluşturulur?
 41. Spermatogenez ve oogenez terimlerini ve sonucunda kaçar adet hangi gametlerin oluştuğunu açıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Benzer yazılar