zorunlu karşılık;

Zorunlu Karşılıklar (Rezerve Requirements) Merkez bankasının kabul ettikleri mevduat ve benzeri kaynaklar karşılığında bankaların Merkez Bankasında tutulmasını zorunlu kıldığı miktarlardır. İlgili Kategoriler Mülakat Kavramları