zilyetlik ne demektir;

ZİLYETLİK: Taşınır veya taşınmaz bir eşyayı fiili hakimiyet iradesiyle hakimiyet altında bulundurmaktır.Zilyetliğin iki önemli unsuru vardır: Maddi Unsur :Eşya üzerinde fiili hakimiyet sahibi olabilme durumudur.Fiili hakimiyet için eşyanın mutlaka şahsın elinin altında ya da yakınında bulunması şart değildir.şahsın o eşya üzerinde fiili hakimiyet kurabilecek durumda olması yeterlidir.Örneğin; Evini kiraya veren kişi evin zilyetidir.Ancak bir kitapçıda …