yds kelimeleri;

  YDS çok çıkan 1000 İngilizce Kelime 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir seyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadelestirmek 3. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with) 4. absorb = içine çekmek, emmek 5. abstain from = (alkol, …

Kelime Ezberleme ve Geliştirme Teknikleri Sözcük ezberlemenin en iyi yöntemi yarı-mekanik bir yöntem olan ve bütün eğitim bilimcilerin bildiği bir yöntem olan “sistematik tekrar tekniği”dir. Bu en iyi yöntemdir diyoruz, çünkü bu yol öğrenilenlerin uzun dönem belleğimize yerleşip kalıcı bilgi olmasını sağlayan bir tekniktir. Uygulaması şöyledir; Çıkmış bir test çözülür. Net sayısı bir kenara yazılır. …