yazılı hukuk;

Hâkimin Hukuk Yaratması ve Sonuçları: Kanunda uygulanabilir bir hüküm bulunmaması bir kanun boşluğudur. Kanun boşluğuyla karşılaşan hâkim örf ve adet hukukuna başvurur. Örf ve adet hukuku hukukun 2. kaynağıdır. Yazılı olmayan toplumca benimsenen kurallardır. Örf ve adet hukukunda uygulanacak bir hüküm yoksa hukuk boşluğu oluşur. Bu hukuk boşluğunu kendini kanun koyucu yerine koyarak genel, soyut …