vocabulary;

  YDS çok çıkan 1000 İngilizce Kelime 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir seyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadelestirmek 3. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with) 4. absorb = içine çekmek, emmek 5. abstain from = (alkol, …

YDS GRAMER TİYOLARI VOCABULARY IRREGULAR VERBS Present         Past          Past Participle arise – 1) kalkmak 2) doğmak arose arisen awake – uyandırmak awoke awoken be – olmak was/were been beat – dövmek, yenmek beat beaten become – olmak became become begin – başlamak began begun bend – eğmek …