vize;

YABANCILAR HUKUKU Yabancılar Hukuku bir ülkede yabancı olanların, sırf yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları rejimdir. Türk Yabancılar Hukuku, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancı olmalarından dolayı tabi oldukları kısıtlamalar ve sahip oldukları hakları inceler. Türk Yabancılar Hukuku’nun kaynakları şunlardır. 1. Yabancıların Çalışmaları Hakkında Kanun 2. Yabancı Yatırımlar Hakkında Kanun 3. Turizm Teşvik Kanunu 4. Pasaport Kanunu 5. …