vergi gecikmesinin anlamı;

VERGİ GECİKMESİ: Vergi ödevlerinin zamanında yerine getirilmemesidir. Enflasyona bağlı olarak bu gecikme sırasında alacağın değerinin düşmemesi için ve borçlarını zamanında ödeyenler karşısında eşitliğin sağlanması açısından gecikme zammı ve gecikme faizi uygulamasına gidilir. -Gecikme Zammı : AATUHK’nda düzenlenmiştir. Vergi kesinleşmesinden sonra vadenin dolmasından ödemenin yapıldığı güne kadar geçen süreler için gecikme zammı hesaplanır.Süre, vadenin dolduğu günü …