uzun vadeli yabancı kaynak;

Tahvil ihracının öz kaynaklara etkisi nedir? Tahvil şirket için uzun vadeli yabancı kaynak niteliğindedir. Öz kaynaklara etkisi yoktur. Öz kaynaklara etkisi olan hisse senedidir. Hisse senedi öz sermaye iken tahvil yabancı sermaye niteliğindedir. Örneğin şirket iflas etti ve tasfiye aşamasında. Bu durumda tahviller önce ödenir. Hisse senetleri en son ödenir. Tahvil vadesinde itfa edilir çünkü …